Hans Carl Broge (1882-1959)

Fra AarhusWiki
Hans Carl Broge

Købmand Hans Carl Broge, født 19. april 1882 i Gammelgaard ved Klank.

Søn af Hans Broch Broge (1852-1921) og Agnethe Lundbye (1856-1927) barnebarn af Hans Broge (1822-1908).

Efter et ophold i Amerika overtog H.C. Broge i 1910 farfaderen Hans Broges store virksomhed Hans Broge & Co.. Hans Broge selv var død i 1908 og i den mellemliggende periode havde kompagnonen Chr. Wærum drevet firmaet videre.

H.C. Broge bosatte sig dog ikke på familiegården i Mindegade 8, men i Skansepalæet med adresse på Heibergsgade 27.

Hans Carl Broge ledede firmaet indtil 1947, da han som 65-årig ikke længere ønskede at fortsætte.

Herefter blev firmaet efter opløst, da Hans Broge havde testamenteret, at firmaet ikke måtte gå ud af slægten.

Litteratur og kilder