Rosenvænget

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Rosenvængets udstykning. Kort ca. 1904.

Rosenvænget er et kvarter i Viby, og en del af Fredens Sogn. Kvarteret har fået prædikatet "Landets første haveby".

Kvarteret startede som en havekoloni med 102 lige store havelodder, udstykket af Vibygårds jorder i 1896. Det første år blev der solgt 40 jordlodder, hvoraf kun de 18 blev betalt. Kvarteret blev udbygget i starten af 1900-tallet med villabebyggelse og tog navnet Rosenvænget i brug i 1911. Kvarteret er karakteriseret ved at bestå af flere små svungne veje som omkranser et ovalt-formet område med villaer.

I 1930 androg grundejerforeningerne Aarhus Byråd om indlemmelse af kvartererne Kongsvang, Rosenvang, Rosenvænget og Fredensvang i Aarhus Kommune, hvilket blev afslået af sognerådet i Viby.

Den røde låge

Rosenvænget er kendt for sin røde adgangsportal, benævnt "den røde låge" , som anbragtes fra havekolonien ind mod Marselisborg Skov, og som nu er fast samlingspunkt for områdets arrangementer. Lågen blev etableret i 1899 efter konfliktfyldte omstændigheder.

Sagen om lågen tager sin begyndelse, da der opstår en uoverensstemmelse mellem Aarhus Kommune og ejeren af Vibygård, Christian Leth Espensen, hvis jord havde dannet baggrund for udstykningen af havelodder i Rosenvænget. De nye beboere i Rosenvænget havde behov for adgang til at gå igennem skoven for at komme til byen, og dette adgangsspørgsmål dannede udgangspunkt for en sag det endte i retten. En sag kommunen vandt trods Leth Espensens synspunkt, om at det var en hævdvunden ret at benytte skoven som passage. Det betød, at de nyetablerede beboere skulle tage en omvej omkring Vibygaard for at komme til byen.

Områdets grundejere henvendte sig til byrådet i juni 1899 for at anmode om en tilladelse til at en afspærret passage gennem skoven blev forsynet med en låge, som kun grundejerne fik nøgler til. På vegne af områdets beboere udfærdigede bogholder Emanuel Nielsen en ydmyg ansøgning med 22 af grundejernes underskrifter. Ansøgning endte med at gøre tilpas stort indtryk på byrådets medlemmer, der gav en midlertidig tilladelse til etableringen af en adgangslåge ud til skovarealerne.

I dag er selve lågen ikke længere tilstede, men kun den blotte adgangsportal, hvor der engang sad en simpelt udformet trælåge.

Vejene der udgør Rosenvænget

Rosenvænget på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Rosenvænget

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Jyllands-Posten. Diskret charme i Viby. 05-07-2003.
  • Bag den røde låge. Rosenvænget i 100 år. 1896-1996. Tove Glud Rasmussen, Steen S. Nørgaard. 1996.