Birketinget

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Lindevej)

Birketinget ligger mellem Marselis Boulevard og Skovbrynet.

Hed tidligere Lindevej fra 1927 til 1939, hvorefter vejen blev omdøbt til nuværende navn. Det nye navn henviser til retskredsen Havreballegård Birk, som den hollandske storkøbmand og bankier Gabriel Marseils i 1661 havde overtaget sammen med godset Havreballegård. Marseils indrettede et hus på gården til brug for birkeretten. Det var godsejeren, der beskikkede og udnævnte både birkedomme og birkeskriver. I 1674 blev navnet ændret til Marselisborg Birk i forbindelse med, at godset blev til baroniet Marselisborg. Birkeretten overgik i 1820 til Ning Herredsret.

Ejendomme

Birketinget på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Birketinget

Kilder

  • Aarhus by´s gader og veje Tillæg nr. 2
  • Johs. Kadsted: Gadenavnefortegnelse for Aarhus. 1943
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018