Birketinget

Fra AarhusWiki

Birketinget er en vej beliggende mellem Marselis Boulevard og Skovbrynet.

Birketinget gik i perioden fra 1927 til 1939 under navnet Lindevej, hvorefter vejen blev omdøbt til det nuværende navn. Det nye navn henviser til retskredsen Havreballegård Birk, som den hollandske storkøbmand og bankier Gabriel Marseils i 1661 havde overtaget sammen med godset Havreballegård. Marselis indrettede et hus på gården til brug for birkeretten. Det var godsejeren, der beskikkede og udnævnte både birkedomme og birkeskriver. I 1674 blev navnet ændret til Marselisborg Birk i forbindelse med, at godset blev til baroniet Marselisborg. Birkeretten overgik i 1820 til Ning Herredsret.

Ejendomme

Birketinget på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Birketinget

Litteratur og kilder

  • Aarhus by´s gader og veje Tillæg nr. 2
  • Johs. Kadsted: Gadenavnefortegnelse for Aarhus. 1943
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018