Christian Leth Espensen (1855-1933)

Fra AarhusWiki

Folketingsmand Christian Leth Espensen - Født 21. november 1855 på Højlund ved Alken, Dover Sogn - død 3. februar 1933 i Viby

Søn af gårdejer Espen Nielsen (1819-1880) og Mette Pedersen (1829-1898).

Han var født i Dover ved Skanderborg. Gift i 1879 med Johanne Marie Micholine Michelsen (1858-1938) fra Hasle. Han kom på Viby Højskole og i berøring med den bjørnbakske tankegang. Han blev medlem af Viby Sogneråd i to perioder, først fra 1883 til 1889 og igen fra 1904 til 1907. Han blev senere et fremtrædende medlem af agrarbevægelsen og udgav i 1892 pjecen "Frem. Bondemand, frem!". Leth Espensen var medlem af Folketinget i flere omgange.

I 1885 overtages gården Vibygård af Chr. Leth Espensen, som lader den ændre navn til Espegård. Kvarteret Rosenvænget og dele af kvarteret Rosenvang er udstykket fra Vibygård af Chr. Leth Espensen.

Christian Leth Espensen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Christian+Leth+Espensen

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Bag den røde låge. Rosenvænget i 100 år. 1896-1996. Tove Glud Rasmussen, Steen S. Nørgaard. 1996.