Carl Christian Eduard Lange (1828-1900)

Fra AarhusWiki
Carl Lange

Arkitekt og murermester Carl Christan Eduard Lange (født 5. december 1828 i København, død 21. maj 1900 i Aarhus), medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1873 - 31. december 1878.


Forældre: snedkermester, instrumentmager, musiker Christian Suhr Lange og hustru Anne Sophie Torp. Gift 13. juni 1859 i København med Josephine Conradine Andersen, født 24. februar 1841 i København, død 19. juli 1911 i København, datter af vægter Christian Andersen og hustru Jacobine Christine Elmenhorst.

Karriere

Da Carl Lange havde sluttet sin skolegang, kom han i urmagerlære. Arbejdet interesserede ham imidlertid ikke synderligt, og det lykkedes ham at blive optaget på akademiet. Efter at have tilendebragt nogle lærerige år her var han i begyndelsen af 1860'erne at finde som konduktør hos arkitekt F. Meldahl ved opførelsen af Frijsenborg.

Da Lange slog sig ned i Aarhus i 1869, lod han følgende to annoncer indrykke i Århus Stiftstidende:


"Architect C. Lange er flyttet fra Frijsenborg til Rosensgade 911 her i Byen og anbefaler sig med Udførelsen og Tegninger til samt Ledelsen af alt Bygnings. & Decorationsarbeide."


"Undert. anbefaler sig med Udførelsen af Decorationsarbejder med Mamorpuds (Stuemarmor) samt Glitpuds (Stucco lustro). Da sidstnævnte Sort kun tildeels er bekjendt her i Landet tjener til behagelig Underretning, at denne Art Væggepuds er overordentlig fast, Farverne ægte, da disse ere frescoagtigt indbrændte i den vaade Kalk og Polituren blank og haard, saa at Væggefladerne i fornødent Fald kunne afvaskes med Svampe.... C. Lange Aarhuus, Rosensgade 911"

Langes bygninger

Af hans arbejder i perioden hos Meldahl kan nævnes hovedgården Frisendal og avlsbygninger på Søbygård. I 1869 slog han sig ned i Aarhus, og som arkitekt og tømrermester vandt han sig hurtigt et navn. Han blev således sat til at udføre arbejder i slutningen af 1870'erne. Hans arbejdsfelt strakte sig også til andre jyske byer, ligesom han foretog ombygninger af adskillige landsbykirker.

Bygninger i Aarhus

Langes andre poster

Langes kvalitetsarbejder gav ham stor anseelse inden for håndværkerstanden, og i en årrække var han medlem af Håndværkerforeningens bestyrelse. I 1871 var han medstifter af Frimurerlogen i Aarhus. Han havde sæde i byrådet 1873-78, men arbejdet her nåede aldrig at blive særlig omfattende. Kun på ganske få områder drog man nytte af hans faglige indsigt.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Carl Christian Eduard Lange på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Carl Christian Eduard Lange i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl, Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968, Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.
  • Århus Stiftstidende 11.01.1869, 16.01.1869
  • Søgning i SejrsSedler.dk på Lange