Strandvejen 12

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Villa "Lille Rosenborg", Strandvejen 12. Foto: Poul Pedersen, Stadsarkitektens Kontor, Aarhus Kommune, 1978. Aarhus Stadsarkiv.
Strandvejen 12 hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Villaer

Strandvejen 12 er en adresse på Strandvejen ved den historiske havnefront i det centrale Aarhus. På adressen findes villaejendommen "Lille Rosenborg", der ligger lettere tilbagetrukket fra Strandvejen med et mindre haveanlæg foran sig. Villaen blev opført i 1873 for gårdejer P. Rasmussen og var tegnet af arkitekt Carl Lange. Den store villa står i dag isoleret på det skrånende terræn klemt inde mellem de to etagebebyggelser i Strandvejen 14 og Strandvejen 10B.

Villaen der er opført i 2½-etager i røde mursten, havde oprindeligt et løgkuppelformet spir på sit karnap-tårn. Spiret blev senere fjernet, og det samme gjaldt den udsmykkede kvist der prægede tagkonstruktionen. Derudover er der på bygningen en pudset gesims, vinduesindfatninger, vandrette bånd samt en høj sokkel.

I 1907 havde murermester S. Petersen udarbejdet planer for et større etagebyggeri der skulle udfylde hullet som villaen optog ned mod Strandvejen. Det smukt udarbejdede projekt af arkitekt N.S. Bech blev dog aldrig realiseret.

I 1916 købte fabrikant Paul Zwiebler ejendommen og fra 1945 havde Zone Redningskorps hovedstation på adressen. Redningskorpset flyttede senere til Søren Frichs Vej på grund af pladsmangel.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Strandvejen 12 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Bygningen og Aarhushistorien

Bygningsinspektør og arkitekt Hack Kampmann, der stod bag flere af byens største arkitektoniske mesterværker, boede 1890'erne i flere år på 1. salen i Lille Rosenborg.

SAVE-registrering

I 2012 blev villaen senest SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en middel bevaringsmæssig værdi på 5.

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Se også

Strandvejen 12 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=84319

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Strandvejen 12 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Kilder