Christian Erhard Rohde (1875-1948)

Fra AarhusWiki

Murermester, sognerådsmedlem Christian Erhard Rohde - født 9. maj 1875 - død 15. marts 1948 i Aarhus.

Chr. E. Rohde blev udlært murer i 1898 og bygningskonstruktør i 1900. I 1902 blev han ansat som lærer ved Teknisk Skole, og i 1907 blev han ansat ved Stadsingeniørens Kontor.

I 1912 købte han jord fra to gårde i Viby - Stenkildegård samt en unavngiven gård på matrikel 17a. På denne jord blev størstedelen af Kongsvang udstykket. Rohde havde en plan for sit nye kvarter, og nye købere skulle skrive under på, at der på den købte grund kun måtte opføres énfamiliehuse. Der var også krav til, hvordan nye huse skulle se ud. Der skulle eksempelvis være tegl- eller skifertag på huset, og huset skulle ligge mindst 4,5 meter fra gadelinjen. For at sikre, at reglerne blev overholdt, skulle tegninger godkendes af sælger – altså Rohde selv.

Chr. E. Rohde bosatte sig selv i Viby - dog lige uden for Kongsvang.

Rohde sad i Viby Sogneråd fra 1912-1929.


Christian Erhard Rohde på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Christian Erhard Rohde i AarhusArkivet