P.P. Ørums Gade

Fra AarhusWiki

P.P. Ørums Gade blev anlagt i perioden 1932-37 og navngivet i 1932, opkaldt efter læge og byrådsmedlem, Poul Peter Ørum (1846-1925). I bebyggelsesmæssigt henseende kan man opdele gaden i to karakteristiske strækninger med Jyllands Allé som grænse. Disse er:

1) Jyllands Allé - Marselis Boulevard

2) Jyllands Allé - Skanderborgvej

Strækningen mellem Jyllands-Allé og Marselisborg Boulevard er på nordsiden bebygget med 5 1/2 etages karrébebyggelse og kan stilmæssigt karakteriseres som funktionalisme. Sydsidens bebyggelse består af Marselis Centret og pensionistboliger på sydsiden, opført i 3 1/2 etage. Denne del af gaden mod Jyllands Allé munder ud i en mindre pladsdannelse.

Strækningen mellem Jyllands Allé og Skanderborgvej forekommer mere åben. Langs nordsiden består bebyggelsen af 5 1/2 etages karrébebyggelse, der ligeledes er opført efter funktionalismens principper.

Sydsiden er mellem Jyllands Allé og adgangsvejen til Marselisborg Hospital bygget med en nyere 1 etages revalideringsklinik. Foran Marselisborg Hospital ligger der et grønt område. Dette er af væsentlig miljømæssig betydning for lokalområde og den tilstødende bebyggelse, da kvarteret som sådan kan nyde godt af disse rekreative områder. Denne del af gaden er desuden fredet i trafikmæssig henseende ved en lukning ud mod Skanderborgvej.

Kilder

  • Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistrant 2. Afdeling 1981

Noter

Koordinater: