P.P. Ørums Gade

Fra AarhusWiki

P.P. Ørums Gade ligger på Frederiksbjerg. Gaden ligger mellem Marselis Boulevard og Skanderborgvej.

Navnegruppe med lokalpolitikere på Frederiksbjerg.

Gaden blev anlagt i perioden 1932-37 og navngivet i 1932, opkaldt efter læge og byrådsmedlem, Poul Peter Ørum (1846-1925). Han var født i Års. Medicinsk kandidat 1872. Efter praksisår forskellige steder flyttede han i 1885 til Aarhus, hvor han virkede til 1907. Han sad i byrådet fra 1888 til 1899 som den første venstremand. Hans interesse for de hygiejniske forhold resulterede bl.a. i oprettelsen af byens første egentlige vandværk. Medlem af bestyrelsen for Aarhus Teater 1897-1903. Ørum var medstifter af Aarhus Turistforening 1898 og dens første formand. I 1907 flyttede han til København og opgav alt offentligt arbejde til fordel for sin praksis.

I bebyggelsesmæssigt henseende kan man opdele gaden i to karakteristiske strækninger med Jyllands Allé som grænse. Disse er:

1) Jyllands Allé - Marselis Boulevard

2) Jyllands Allé - Skanderborgvej

Strækningen mellem Jyllands-Allé og Marselisborg Boulevard er på nordsiden bebygget med 5 1/2 etages karrébebyggelse og kan stilmæssigt karakteriseres som funktionalisme. Sydsidens bebyggelse består af Marselis Centret og pensionistboliger på sydsiden, opført i 3 1/2 etage. Denne del af gaden mod Jyllands Allé munder ud i en mindre pladsdannelse.

Strækningen mellem Jyllands Allé og Skanderborgvej forekommer mere åben. Langs nordsiden består bebyggelsen af 5 1/2 etages karrébebyggelse, der ligeledes er opført efter funktionalismens principper.

Sydsiden er mellem Jyllands Allé og adgangsvejen til Marselisborg Hospital bygget med en nyere 1 etages revalideringsklinik. Foran Marselisborg Hospital ligger der et grønt område. Dette er af væsentlig miljømæssig betydning for lokalområde og den tilstødende bebyggelse, da kvarteret som sådan kan nyde godt af disse rekreative områder. Denne del af gaden er desuden fredet i trafikmæssig henseende ved en lukning ud mod Skanderborgvej.

P.P. Ørums Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

P.P. Ørums Gade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistrant 2. Afdeling 1981