Søndre Ringgade

Fra AarhusWiki

Søndre Ringgade ligger på Frederiksbjerg. Gaden er en fortsættelse af Vestre Ringgade fra Ringgadebroen (1938) til Stadion Allé.

Søndre Ringgade blev anlagt i etaper i perioden 1925-29 og navngivet i 1931, og ligger fra de Mezas Vej til Marselis Boulevard. Gadens anlæg følger nøje den af ingeniør Charles Ambt og arkitekt Hack Kampmann udarbejdede byplan fra 1898. Denne udgør en central del af den bevidste og ret storslåede plan, som det i hovedtrækkene lykkedes byen at gennemføre.

Ringgaden var tiltænkt at skulle fungere som en ring om den daværende by og havde til formål at sikre dels en forbindelse mellem de fremtidige ydre bydele og dels føre den gennemgående landevejstrafik uden om byens centrum.

Midter- og siderabatten af Søndre Ringgade har bevaret beplantning med kastanie (Aesculus rubicunla), birk (Betula) og elm (Ulnus glabra) fra perioden 1934-39.

Søndre Ringgades funktion som hovedfærdselsåre medfører en voldsom miljømæssig belastning - en belastning, som er medtaget i bedømmelsen af omgivelsernes helhedskarakter, og som derfor afspejler sig i den endelige gruppering af de enkelte ejendomme[1]

Søndre Ringgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Søndre Ringgade

Se også

Noter

Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  1. Frederiksbjerg Vest Århus, Registrant Magistratens 2. Afdeling, 1981