De Mezas Vej

Fra AarhusWiki

De Mezas Vej er en vej på Frederiksbjerg. Vejen er et mellemstykke mellem Frederiks Allé og Skanderborgvej. Navnegruppe på Frederiksbjerg af danske officerer som deltog i de slesvigske krige.

Navngivet i 1904 som en del af den gamle landevej til Skanderborg. Gaden er opkaldt efter den danske general Christian Julius de Meza (1792-1865). I Treårskrigen deltog han med ære i træfningerne ved Sundeved og Fredericia. I 1864 udvirkede han som overgeneral opgivelsen af Dannevirke stillingen, men kom dog i miskredit herfor og blev frataget overkommandoen over hæren.

De Mezas Vej 1

Hjørneejendom i 5,5 etager, rødsten med tegltag, opført i 1913 af murerformand M. Andersen og søn efter tegninger af arkitekten V. Puck.

De Mezas Vej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

De Mezas Vej

Litteratur og Kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018