De Mezas Vej

Fra AarhusWiki

Navngivet i 1904 som en del af den gamle landevej til Skanderborg. Gaden er opkaldt efter den danske general Christian Julius de Meza (1792-1865). I Treårskrigen deltog han med ære i træfningerne ved Sundeved og Fredericia. I 1864 udvirkede han som overgeneral opgivelsen af Dannevirke stillingen, men kom dog i miskredit herfor og blev frataget overkommandoen over hæren.

Navnegruppe på Frederiksbjerg af danske officerer som deltog i de slesvigske krige.

Ejendomme

de Mezas Vej 1

Hjørneejendom i i 5,5 etager, rødsten med tegltag, opført i 1913 af murerformand M. Andersen og søn efter tegninger af arkitekten V. Puck.


Litteratur og Kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon