Stadion Allé

Fra AarhusWiki

Anlagt i perioden 1919-23 og navngivet i 1920. Navnet angiver Alléens funktion, nemlig at føre til Aarhus Stadion.

Stadion Allé er del af den vej- og karréplan, som Aarhus Byråd vedtog i 1919 for Marselisborg terrænet og anlagt som en retlinet allé - en akse mellem to monumentale, nyklassicistiske bygninger, nemlig Skt. Lukas Kirke og stadions hovedbygning.

Kilder

  • Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistratens 2. Afdeling 1981