Arkitektfirmaet R. Frimodt Clausen og E. Høvring Nielsen

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Rudolf Frimodt Clausen Rudolf Frimodt Clausen og Ejnar Høvring Nielsen gik sammen i Arkitektfirmaet R. Frimodt Clausen og E. Høvring Nielsen i år 1925. De var kompagnoner indtil 1950 ved Frimodt Clausens død. Høvring Nielsen førte firmaet videre efter Clausens død.

Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) blev født i Joenstrup udenfor København og var søn af sognepræst og senere biskop i Aarhus Johannes Clausen og Charlotte Laurentze Margrethe Frimodt. I år 1890 blev Rudolf Frimodt Clausen gift med Cecilie Vilhelmine Kierkeby, som han fik tre døtre med.

Indholdsfortegnelse

Uddannelse

Frimodt Clausen blev uddannet murersvend i år 1880 fra den Tekniske Skole i København. I år 1886 dimitterede han fra Kunstakademiet i København. Efter sin uddannelse arbejdede Frimodt Clausen for arkitekt Albert Jensen, men tog derefter til Jylland og arbejdede som byggekonduktør hos professor Walther ved ombygningen af Hørning kirke. Herefter tog Frimodt Clausen i 1888-1889 på studieture til udlandet med statsunderstøttelse og støtte fra Det Larssenske Legat. Han rejste blandt andet til Tyskland, Østrig, Italien, Grækenland og Egypten. Ved hjemkomsten i år 1889 etablerede han sig som arkitekt i Aarhus. Fra år 1889 havde Frimodt Clausen egen tegnestue og fra 1925 havde han Ejnar Høvring Nielsen (1900-1967) som kompagnon. Frimodt Clausen var medlem af Aarhus Bygningskommission i 1911-1937.

Arbejde

Tidligt i sin karriere blev Frimodt Clausen sin tids førende arkitekt i Aarhus. Han startede beskedent ud med mindre opgaver, men i år 1891 blev Clausen arkitekt for Aarhus Oliefabrik, hvilket han fortsatte med at være resten af sit liv. I mange år var Frimodt Clausen firma- eller selskabsarkitekt, hvilket var karakteristisk da han kom fra en kendt familie. Hans far var biskoppen i Aarhus og hans farfar var den kendte teolog og minister H. N. Clausen, hvilket har kunnet åbne mange døre for ham.

Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl fra 1892 i Skt. Paulsgade. Fotograferet i 1942 ved asylets 50 års jubilæum. Ukendt fotograf, Aarhus Stiftstidende, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv

Frimodt Clausens arkitektur fulgte tiden. Børneinstitutionen Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl i Skt. Pauls Gade fra år 1891 var inspireret af engelsk byggestil. De fireetagers hjørnehuse på Skt. Pauls Kirkeplads fra år 1902 var langt mere pragtfulde og franskinspirerede, med flotte hjørnefacader og kupler med spir. Frimodt Clausens arkitektur var bygget således, at bygningens ydre forsøgte at udtrykke funktionen. Otto Mønsteds Magarinefabrik blev opført efter en brand i 1901 i gule sten, med en facadedekoration af vandrette bånd i røde sten. Frimodt Clausen hentede også inspiration hos den danske arkitekt Anton Rosen, som var meget inspireret af jugendstilen, hvilket kan ses ved flere af Clausens bygninger fra begyndelsen af 1900-tallet, med organiske og bløde, svungne former. Senere blev hans bygninger præget af nyrokoko med refendfugning (rendelignende vandrette indskæringer i murværket, med flere skifters mellemrum) og pilastre, som er en flad mur- eller vægpille. Frimodt Clausen fulgte med i arkitekturens udvikling. Dette ses også ved P. P. Ørumsgade, hvor en hel karré i 1933-35 blev opført med facader i en funkispræget stil, hvilket er en funktionalistisk og meget minimalistisk stil uden overflødig udsmykning.

I løbet af sin lange karriere på omkring 50 år som arkitekt, stod Frimodt Clausen bag mange forskellige typer af bygninger, både i og udenfor Aarhus. Hans arbejde omfatter hospitaler i både Aarhus, Aalborg og Silkeborg samt flere andre jyske byer. Han stod også bag industribyggerier, banker, skoler og en del kirker samt større ejendomme til beboelse og enfamiliehuse. I sit arbejde lod han sig inspirere af flere stilperioder og anvendte elementer fra renæssance, barok og rokoko og senere fra funkisarkitekturen. Mange af Rudolf Frimodt Clausens arkitekttegninger ligger tilgængeligt digitalt på Danmarks Kunstbibliotek.

De mest kendte og prominente af Frimodt Clausens byggerier inkluderer Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl fra 1891, Aarhus Oliefabrik (nybygning og ombygning) 1891-1950, nybygning og ombygning af Ceres Bryggerierne (1899-1930), kirurgisk afdeling på Aarhus Amtssygehus (1906-1908), medicinsk afdeling på Aarhus Kommunehospital (1911-1920), ejendommen på Store Torv 7, hvor han selv boede indtil 1939 og havde tegnestue i en årrække indtil 1941, TagenhusSkt. Pauls Kirkeplads 7 (1902) og hjørneejendommen på Skt. Pauls Kirkeplads 2 (1902). Han tegnede også et forslag til Aarhus Teater i Kannikegade, men dette arbejde gik i stedet til Hack Kampmann. Rudolf Frimodt Clausen døde i 1950 som følge af en trafikulykke i Aarhus. Rudolf Frimodt Clausen ligger begravet på Nordre Kirkegård i Aarhus, på et fællesgravsted med sin kone Cecilie Frimodt Clausen.

Ejnar Høvring Nielsen

Ejnar Høvring Nielsen (1900-1967) var kompagnon til Frimodt Clausen fra år 1925, hvor de havde arkitektfirma sammen. Fra år 1941 havde de kontor på Clemens Torv; tidligere havde det ligget på Store Torv 7. Han var søn af murermester N. K. Nielsen. Ejnar Høvring Nielsen blev færdiguddannet på Teknisk Skole i år 1919. Han arbejdede som bygningskonduktør hos Rudolf Frimodt Clausen ved ting- og arresthuset og amtssygehuset i Silkeborg, samt ved sygehuset i Aalborg. Ejnar Høvring Nielsen stod også bag en lang række byggeprojekter i Aarhus, blandt andet karréer på Harald Jensens Plads-Jyllands Allé, en karré på Aldersrovej, chokoladefabrikken i Eckersbergsgade, Aarhus Stevedore CompagniAarhus Havn, samt en lang række om- og tilbygninger i byen - både fabrikker og firmaer, samt beboelsesejendomme.

Liste over arkitektfirmaets byggeprojekter – tegnet af Frimodt Clausen

I Aarhus

1889
 • Kystvejen: havehus og havemur for Elmquist
1890
1891
1893
 • Havnegade 6, tilbygning for konsul R. Wulff
 • Skovvejen, villa for konsul Carl V. D. Hude
1894
1895
1896
 • Havehus og havemur for Købmand Kirkeby, Trøjborgvej 8
 • Cykelfabrikken Dania
 • Guldsmedgade 24-26
 • Volmerhus
 • Kannikegade, forslag til teater på en grund mod åen
 • Silkeborgvej 5-7
 • Vandværkets Funktionærbolig
 • Vestergade, Otto Mønsteds første hus.
 • Barthsgade 12, ombygning
1897
1898
 • Mejlgade 59, ombygning
 • Skåde: villa for herredsfuldmægtig Secher
 • Møensgade 30, asyl
 • Vestergade 11, fabrik
 • Klostergade 10, ejendom
 • Nørrebrogade 16, værksted
 • Klostergade: Handels- og Kontoristforeningen, udvidelse
 • Studsgade 12-14, ejendom
1899
1900
 • Mejlgade 76, ejendom
 • Mejlgade 49-51, baghus
 • Rosenkrantzgade 20-22, ejendomme
 • Falstersgade 36-38, ejendomme
 • Bissensgade 2, ejendom
 • Bryggeriet Ceres, byggeri for Ceres gennem 1900-1964. Silkeborgvej 3
 • Vesterallé 9, Marstrandshus
 • Jægergårdsgade 116, Aarhus Oliefabrik, lager
 • Studsgade 41, Skt. Clemens Apotek
 • Jægergårdsgade 76, Skt. Pauls Apotek
 • Hjørnet af Søndergade og Sønderallé, købmand Højmark
 • Dalgas Avenue 46, villa
 • Skt. Clemenstorv, købmand Skovby
 • Museumsgade 24, ejendom, Graven 4-6, ombygning
 • Rosenkrantzgade 14, ejendom
 • Vestergade 71, Vigenshus
 • Mindegade 6, ombygning
 • Vestergade 11, fabrik
1901
 • Store Torv 7, ejendom
 • Strandvejen 100, villa Broby
 • Graven 15-17, P. Villadsen og Hustrus Stiftelse
 • Molsgade 2, ejendom
 • Spanien 11
 • Frederiksgade 78, ejendom
 • Vinkelvej, Risskov, eget hus
 • Kaserneboulevarden 31-39, ejendomme
 • Ny Munkegade 65-71, ejendomme
1902
 • Frederiksgade 70, ejendomme
 • Frue Kirke, restaureret
 • Mejlgade 84, butik
 • Spanien 11, koksværk
 • Åbyhøj, villa for gartner L. Chr. Didriksen
 • Jægergårdsgade 93, kontor for Aarhus Oliefabrik
 • Hjørnet af Frederiksgade og I. M. Mørksgade, ejendom, købmand Kolding
 • Henrik Pontoppidansgade 2, hjørneejendom
 • Skt. Paulsgade, ejendom, det hvide hjørne
 • Museumsgade 12-14, ejendom
 • Strandvej 94, villa Højly
 • Vestergade 32-34, ejendom
 • Mindegade 10, ombygning
 • Store Torv 3, ombygning
 • Paradisgade 2, ejendom, nu nedbrudt
 • Århus Gasværk, ombygning
 • Birketinget 9
 • Immervad 2A-8, ombygning
 • Guldsmedgade 1-9
 • Klostergade 27-35
 • Store Torv 16
 • Skt. Clemensbro 15-17
 • Søndergade 56, ombygning
1904
 • Hotel Skandinavien, ombygning
 • Holmevej 7, T. Wulff
 • Landbosparekassen, Østergade-Søndergade
 • Tangen 8
 • Store Torv 3
 • Marselisborg Kostskole
 • Nørregade 34, ejendom, udbombet 1944
 • Bispegade 2, sanitet
 • Sønderallé 39-43, ombygning
1905
 • Nørreport 19b
 • Århus Havn, vognvægt
 • Studsgade, J. A. F. pakhus
 • Store Torv 8
 • Mejeriet Vesterbro
 • Ryesgade 22-24, bazar
 • Dalgas Avenue, villa (nu Toldvæsenets Hus)
 • F. D. B. Viby, kontorer og fabrik
 • Strandvejen-hjørnet af Holmevej Louisenhøj, ombygning, nu nedrevet
 • Aarhus Amtssygehus, udvidelse
 • Kystvejen 47, stiftsprovstbolig
 • Tietgensplads 12, ejendom
 • Aarhus Havn, Ndr. Skraavej, J. A. F. motor- og kværnhus
 • Henrik Pontoppidansgade 4
 • Tietgensplads 4, ejendom
1907
 • Ivar Huitfeldtsgade 22, Missionshuset Bethania
 • Frue Kirkeplads 2-4, ejendomme
 • Søndergade 11, ejendom
 • Holmevej 2, ombygning
 • Lille Torv 4, ejendom
 • Vestergade 8, ejendom
 • Søndergade 11, ombygning
 • Niels W. Gadesvej, villa Voel
1908
 • Nørregade 38-40, ejendomme
 • Frederiksgade 79, manzard på missionshotel
 • Risskov, villa for Nørgaard Petersen
 • Kannikegade, ombygning for Bruun og Sørensen
 • Tangen 8, projekt
 • Amaliegade 21-29, Arb. Forsamlingsbygning, nu nedrevet
 • Banegårdsgade 49, hotel, nu nedrevet
1909
 • Orla Lehmannsallé 5-9, nu nedrevet
 • Nørreallé 25, skole, ombygning
 • Gasværk og offentlig badeanstalt
 • Søndergade 3, ejendom
1910
 • Vesterbrogade 13-27, ombygning
 • Villa i Risskov for Funck Thomsen
 • Dalgas Avenue 7, ejendom
 • Frederiksgade 1, ombygning
1911
 • Vestergade 25A og B, ejendomme
1912
1913
 • Dronning Margrethesvej 6, ombygning
 • Studsgade 8-10, ombygning
 • Åbyhøj, Dansk Ilt- og brintfabrik
 • Søndergade 56, ombygning
 • Ryesgade 11, ombygning
 • Jægergårdsgade, smedejernsgitter v. Århus Oliefabrik
 • Høegh Guldbergsgade 8, opmåling af kaserne
 • Søndergade 40-42, apotek
 • Guldsmedgade 27
 • Aarhus Kommunehospital
1914
 • Store Torv 14
 • Jægergårdsgade 93, kontor, Århus Oliefabrik
 • Horsensgade 19
 • Rosensgade 24, sidehus
 • Åboulevarden 62
 • Studsgade 16-22, ombygning
1916
 • M. P. Bruunsgade 15 og 27, ombygning
 • Sønderallé 39-43, ombygning
 • Ny Munkegade 67-69, sanitet
 • Aarhus Amtssygehus, udvidelse 1916-20 og 1921
 • Mejlgade 16, ombygning (og i 1919 og 1931)
1917
 • Risskov, villa Østerled, Østre Skovvej
 • Museumsgade 2, værksted
 • Bispetorv, projekt
 • Andelshus med Anton Rosen
 • Guldsmedgade 1-11
 • Sønderallé 33, ombygning
1918
 • Mejlgade 8, ombygning af fabrik, S. K. V.
 • Sønderallé 33, kontor
 • Kannikegade 12, ombygning, L. Lange & Co.
1919
 • Mejlgade 45, ombygning
 • Eckersbergsgade 3-7, ejendomme
 • Frederiksgade 32, ombygning
 • Birketinget 3, villa
 • Marselis Tværvej 6, villa
 • Søndergade 18, ombygning
 • Holtevej 11, villa, Harald Jensen
 • Frederiksgade 1, ombygning
 • Strandvejen 94, ombygning
 • Holmevej 7, ombygning
 • Kalkværksvej, Aarhus Oliefabrik
 • Klostergade 1, ejendom
1920
 • Kannikegade 12, ombygning
 • Aarhus Kommunehospital, S. K. V.
 • Marstrandsgade 7, baghus
 • Frederiksallé 96
 • Eckersbergsgade 15, ombygning
 • Jægergårdsgade 110
 • Fiskergade 34-36, tagetage
1922
 • Vinkelvej 8B, ombygning (og i 1934)
 • Skt. Clemens Torv, Rømerhus, ombygning
 • Frederiksgade 72, Jyllandsposten bladhus
1923
 • Studsgade 9-11, ombygning (E. Høvring Nielsen)
 • Holmevej 2, ombygning (E. H. N.)
1924
 • Silkeborgvej 2, hegn (E. H. N.)
 • Christiansgade 34, projekt til ejendom
1925
 • Vesterbrogade 13-27, ombygning
1926
1927
 • Vesterbro Torv 8, ejendom
 • Skolevangsallé 72, villa
1928
 • Stadion allé 9, villa
 • Risskov villa for Alstrup
 • Hjørnet af Ole Rømersgade og Frederiksallé
1929
 • Klostergade 57-59, sanitet
1930
 • Thorvaldsensgade 3, ombygning (E. H. N.)
 • Rolighedsvej 59, ombygning (E. H. N.)
 • Skovvangsvej 17, værksted (E. H. N.)
1931
 • Mejlgade 45, ombygning (E. H. N.)
 • Hedemannsgade 4, butik
 • Sønderallé 28-34, ombygning (E. H. N.)
 • Montanagade 51
 • de Mezasvej 9, ombygning (E. H. N.)
 • Jægergårdsgade 93, kontor (E. H. N.)
1932
 • Niels Juelsgade 1, butik (E. H. N.)
 • Sukkerhuset, Clausensgade, ombygning (E. H. N.)
1933
1934
 • Hjortensgade 34, sanitet
 • Jyllandsallé 2-12, ejendomme
 • Johan Baunesplads 18-20, ombygning
 • Marselis Boulevard 105-113, Stiftelse
1935
 • Skjernvej 3-5, ejendom
 • Rolighedsvej 34, bank
 • Aldersrovej 1, tilbygning
 • Ny Munkegade 62-64, sanitet
 • Marselis Boulevard 17
 • Marselis Boulevard 11, villa
 • Skolevangsallé 64-66, ombygning
1936
 • Aldersrovej 3, ejendom
 • H. N. Clausensgade 19, Aarhus Oliefabrik
1937
 • Niels Juelsgade 15-19, garager
 • Frue Kirke, konfirmandstue
1938
 • Klostertorv 24, butik
 • Aldersrovej 5-7-11, ejendomme
 • Bethesdavej 2, ejendom
 • Viborgvej 55, villa
 • Skolebakken 17, ombygning
 • Falstersgade 38, ombygning
1939
 • Store Torv, konkurrence om sparekasse
1941
 • Marselisvej 3
 • Daugbjergvej 16, fabrik
 • Grønnegade 55, kontor
1942
 • Rensningsanlæg, Risskov
1944
1945
 • Guldsmedgade 3-9, projekt efter bombning
 • Stadionallé 55, villa
 • Frederiksallé 56, ombygning
1946
 • Østergade 10-12, ombygning (og 1950)
1950
 • Fredensgade 19, ombygning
 • Vestergade 4, ombygning
1951
 • Barthsgade 1B, lager
1952
 • Søgade 8, ombygning
1954
 • Tunøgade 16, sanitet
 • Vesterallé Vigenshus, ombygning
 • Marselis Boulevard 169, ombygning
1955
 • Fredensgade 9, manzard

Udenfor Aarhus

1890
 • Stiftelse i Odder for kancelliråd Andersen
 • Skivholme præstegård
 • Silkeborg Vandkuranstalt, udvidelse
 • Elsted Kirke, restaurering
 • Ørting Kirke, tårn og restaurering
 • Sabro Kirke, restaurering
 • Ølsted Kirke, tårn
 • Silkeborg Avis, ombygning
 • Vinters Seminarium, Silkeborg
 • Himmelbjerget, pavillon ved anløbspladsen
 • Svejbæk, sommervilla, Longfield, (E. Warming)
1892
 • Gludsted Filialkirke
1893
 • Kristrup Kirke
1894
 • Randlev Kirke
 • Christianshede Filialkirke
 • Sjelle Kirke, restaurering
 • Stjær Kirke, restaurering
 • Silkeborg Seminarium og Realskole
 • Bording Filialkirke
1895
 • Vejlby Kirke (Allingaabro), restaurering
 • Vitten Præstegård avlsbygninger
 • Ejstrup Præstegård
 • Odder Valgmenigheds præstebolig (efter brand)
 • Engesvang Præstegård
 • Vejle telefoncentral
1897
 • Odder Sygehus, tilbygning
 • Sunds Kirke på gammel tomt
 • Odder, Bagermester Petersens ejendom
1898
 • Søften Kirke, restaurering
1899
 • Linaa Præstegård
 • Lime Præstegård
1900
 • Brande Kirke
 • Vejlby Kirke (Grenå), restaurering
1901
 • Saxild Skole
 • True Skole
1903
 • Grædstrup Præstegård
1905
 • Skader Præstegård
1906
 • Vrads Præstegård
 • Silkeborg, villa for Malthe Bech
1907
 • Vejlby Kirke, Allingaabro, restaurering
 • Vrinders Kirke
 • Knebel posthus
1909
 • Rønde, villa for Dr. Albeck
 • Bjerringbro Tekniske Skole
1911
 • Herning Hede- og Diskontobank
1912
 • Linaa Storskov, Skovhuset
 • Hammel Sygehus, ombygning
1917
 • Administrationsbygning, Skanderborg
1919
 • Nakskov Sygehus
1920
 • Grenaa Sygehus
 • Skanderborg Tinghus
 • Brædstrup Tinghus
 • Hammel Tinghus
 • Odder Tinghus, tilbygning (Thielemann)
1921
 • Lyngsbækgaard, restaurering
 • Silkeborg Ting- og arresthus
1922
 • Silkeborg Amtssygehus, funktionærfløj
1928
 • Aalborg Sygehus, udvidelse
1930
 • Villa i Odense for E. R. Høgsbro
 • Herning Hede- og Diskontobank, tilbygning
1937
 • Skanderborg Sygehus, udvidelse
 • Gudenaa Central, bolig
1941
 • Framlev Elværk
1944
 • Varde: De Danske Mejeriers Fællesindkøb

Tegnet af E. Høvring Nielsen

1920
 • Skolegade 32, ombygning
1922
 • Vestergade 22, beregninger
 • Sjællandsgade 78, butik
1923
 • Banegårdsgade 27, ombygning
1924
 • Frederiksallé 96, ombygning
 • Holger Drachmannsvej 1, villa
1925
 • M. P. Bruunsgade 25, ombygning
1927
 • M. P. Bruunsgade 9, ombygning
 • Sønderallé 26, ombygning
 • Rosenvangsskolen (udvidet 1957)
1928
 • Vestergade 28, butik
 • Montanagade 9-15
 • Solsortevej 15, villa
1931
 • Viby Elværk, ombygning
 • Guldsmedgade 1-11, ombygning
 • Mejeriet Vesterbro, ombygning
 • Aarhus seminarium, tilbygning
 • Villa i Terp, Viby
 • G. S. A. Mølleengen, udvidelse (og i 1936)
1932
 • Guldsmedgade 16, ombygning
1933
 • Karré, Harald Jensensplads-Jyllandsallé
1935
 • Østergades Forsamlingsbygning, ombygning
 • M. P. Bruunsgade 54, ombygning
 • Karré Skjernvej-Ringkøbingvej
 • De Danske Mejeriers Fællesindkøb
 • Clemensbro, Nordisk Brand, ombygning
1936
 • Risskov, Aarhus Privatbank
 • M. P. Bruunsgade 52, ombygning
 • Marselis Boulevard, villa
 • Trøjborgvej 54-56, ejendomme
1937
 • N. W. Gadesvej, villa for Viltoft
 • Clemensbro 15, konditori
 • Aldersrovej, karré
1938
 • Stadionallé, villa
1939
 • Marselis Boulevard, stiftelse
1941
 • Nørregade 6, ombygning
1942
 • Chokoladefabrik, Eckersbergsgade
1944
1945
 • Studsgade 9, ombygning
1946
1948
 • Nørreallé 25, ombygning
 • Kannikegade 18, ombygning (og i 1955)
 • Skanderborgvej 21, butik
1950
 • Rosensgade 32
1951
 • Herluf Trollesgade 19-25, udhus
1952
 • Holtevej 14, garage
 • Åboulevarden 22-26
1953
 • Havnegade 8, ombygning
1954
 • Jægergårdsgade 93
1957
 • Vestergade 58, sanitet
1958
 • Helsingforsgade, værksted
1959
 • Helsingforsgade 9-11, ombygning
 • Sønderallé 60, ombygning
 • Jægergårdsgade 93
1960
 • Mindegade 12-16, ombygning
1962
 • Nordlysvej 15, ombygning
 • Nørreallé 88-90, ombygning
 • Jægergårdsgade 93
1965
 • Christiansgade 2, ombygning
1966
 • Katrinebjergvej 115, værksted
1967
 • Eckersbergsgade 28-30, ombygning

Litteratur og kilder