Arkitektfirmaet R. Frimodt Clausen og E. Høvring Nielsen

Fra AarhusWiki

Rudolf Frimodt Clausen og Ejnar Høvring Nielsen gik sammen i Arkitektfirmaet R. Frimodt Clausen og E. Høvring Nielsen i år 1925. De var kompagnoner indtil 1950 ved Frimodt Clausens død. Høvring Nielsen førte firmaet videre efter Clausens død.

Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) blev født i Joenstrup udenfor København og var søn af sognepræst og senere biskop i Aarhus Johannes Clausen og Charlotte Laurentze Margrethe Frimodt. I år 1890 blev Rudolf Frimodt Clausen gift med Cecilie Vilhelmine Kierkeby, som han fik tre døtre med.

Uddannelse

Frimodt Clausen blev uddannet murersvend i år 1880 fra den Tekniske Skole i København. I år 1886 dimitterede han fra Kunstakademiet i København. Efter sin uddannelse arbejdede Frimodt Clausen for arkitekt Albert Jensen, men tog derefter til Jylland og arbejdede som byggekonduktør hos professor Walther ved ombygningen af Hørning kirke. Herefter tog Frimodt Clausen i 1888-1889 på studieture til udlandet med statsunderstøttelse og støtte fra Det Larssenske Legat. Han rejste blandt andet til Tyskland, Østrig, Italien, Grækenland og Egypten. Ved hjemkomsten i år 1889 etablerede han sig som arkitekt i Aarhus. Fra år 1889 havde Frimodt Clausen egen tegnestue og fra 1925 havde han Ejnar Høvring Nielsen (1900-1967) som kompagnon. Frimodt Clausen var medlem af Aarhus Bygningskommission i 1911-1937.

Arbejde

Tidligt i sin karriere blev Frimodt Clausen sin tids førende arkitekt i Aarhus. Han startede beskedent ud med mindre opgaver, men i år 1891 blev Clausen arkitekt for Aarhus Oliefabrik, hvilket han fortsatte med at være resten af sit liv. I mange år var Frimodt Clausen firma- eller selskabsarkitekt, hvilket var karakteristisk, da han kom fra en kendt familie. Hans far var biskoppen i Aarhus og hans farfar var den kendte teolog og minister H. N. Clausen, hvilket har kunnet åbne mange døre for ham.

Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl fra 1892 i Skt. Pauls Gade. Fotograferet i 1942 ved asylets 50 års jubilæum. Ukendt fotograf, Aarhus Stiftstidende, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv

Frimodt Clausens arkitektur fulgte tiden. Børneinstitutionen Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl i Skt. Pauls Gade fra år 1891 var inspireret af engelsk byggestil. De fireetagers hjørnehuse på Skt. Pauls Kirke Plads fra år 1902 var langt mere pragtfulde og franskinspirerede, med flotte hjørnefacader og kupler med spir. Frimodt Clausens arkitektur var bygget således, at bygningens ydre forsøgte at udtrykke funktionen. Otto Mønsteds Margarinefabrik blev opført efter en brand i 1901 i gule sten, med en facadedekoration af vandrette bånd i røde sten. Frimodt Clausen hentede også inspiration hos den danske arkitekt Anton Rosen, som var meget inspireret af jugendstilen, hvilket kan ses ved flere af Clausens bygninger fra begyndelsen af 1900-tallet, med organiske og bløde, svungne former. Senere blev hans bygninger præget af nyrokoko med refendfugning (rendelignende vandrette indskæringer i murværket, med flere skifters mellemrum) og pilastre, som er en flad mur- eller vægpille. Frimodt Clausen fulgte med i arkitekturens udvikling. Dette ses også ved P.P. Ørums Gade, hvor en hel karré i 1933-35 blev opført med facader i en funkispræget stil, hvilket er en funktionalistisk og meget minimalistisk stil uden overflødig udsmykning.

I løbet af sin lange karriere på omkring 50 år som arkitekt, stod Frimodt Clausen bag mange forskellige typer af bygninger, både i og udenfor Aarhus. Hans arbejde omfatter hospitaler i både Aarhus, Aalborg og Silkeborg samt flere andre jyske byer. Han stod også bag industribyggerier, banker, skoler og en del kirker samt større ejendomme til beboelse og enfamiliehuse. I sit arbejde lod han sig inspirere af flere stilperioder og anvendte elementer fra renæssance, barok og rokoko og senere fra funkisarkitekturen. Mange af Rudolf Frimodt Clausens arkitekttegninger ligger tilgængeligt digitalt på Danmarks Kunstbibliotek.

De mest kendte og prominente af Frimodt Clausens byggerier inkluderer Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl fra 1891, Aarhus Oliefabrik (nybygning og ombygning) 1891-1950, nybygning og ombygning af Ceres Bryggerierne (1899-1930), kirurgisk afdeling på Aarhus Amtssygehus (1906-1908), medicinsk afdeling på Aarhus Kommunehospital (1911-1920), ejendommen på Store Torv 7, hvor han selv boede indtil 1939 og havde tegnestue i en årrække indtil 1941, TagenhusSkt. Pauls Kirke Plads 7 (1902) og hjørneejendommen på Skt. Pauls Kirkeplads 2 (1902). Han tegnede også et forslag til Aarhus Teater i Kannikegade, men dette arbejde gik i stedet til Hack Kampmann. Rudolf Frimodt Clausen døde i 1950 som følge af en trafikulykke i Aarhus. Rudolf Frimodt Clausen ligger begravet på Nordre Kirkegård i Aarhus, på et fællesgravsted med sin kone Cecilie Frimodt Clausen.

Ejnar Høvring Nielsen

Ejnar Høvring Nielsen (1900-1967) var kompagnon til Frimodt Clausen fra år 1925, hvor de havde arkitektfirma sammen. Fra år 1941 havde de kontor på Skt. Clemens Torv; tidligere havde det ligget på Store Torv 7. Han var søn af murermester N. K. Nielsen. Ejnar Høvring Nielsen blev færdiguddannet på Teknisk Skole i år 1919. Han arbejdede som bygningskonduktør hos Rudolf Frimodt Clausen ved ting- og arresthuset og amtssygehuset i Silkeborg, samt ved sygehuset i Aalborg. Ejnar Høvring Nielsen stod også bag en lang række byggeprojekter i Aarhus, blandt andet karréer på Harald Jensens Plads - Jyllands Allé, en karré på Aldersrovej, chokoladefabrikken i Eckersbergsgade, Aarhus Stevedore CompagniAarhus Havn, samt en lang række om- og tilbygninger i byen - både fabrikker og firmaer, samt beboelsesejendomme.

Arkitektfirmaets byggeprojekter

Tegnet af Frimodt Clausen - I Aarhus

 • 1889
- Kystvejen: havehus og havemur for Elmquist
 • 1890
- Fredensgade 16, ombygning
- Spanien 11, ejendom
 • 1891
- Bro over slugten ved Sjette Frederiks Kro, Risskov
- Skovvejen 46, villa
- Aarhus Oliefabriks første arbejder
- Skt. Pauls Gade: Chr. IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl
 • 1893
- Havnegade 6, tilbygning for konsul R. Wulff
- Skovvejen, villa for konsul Carl V. D. Hude
 • 1894
- Guldsmedgade 27
- Mejlgade 17, projekt
- Nørre Allé 30, ejendom
- Reginehøj forsamlingshus
 • 1895
- Mejlgade 48, ombygning
- Mejlgade 41, ejendom
- Ryesgade: Katolsk kirke, ombygning
- Kannikegade 5
- Mejlgade 8, ombygning
 • 1896
- Havehus og havemur for Købmand Kirkeby, Trøjborgvej 8
- Cykelfabrikken Dania
- Guldsmedgade 24-26
- Volmerhus
- Kannikegade, forslag til teater på en grund mod åen
- Silkeborgvej 5-7
- Vandværkets Funktionærbolig
- Vestergade, Otto Mønsteds første hus.
- Barthsgade 12, ombygning
 • 1897
- Aldersrovej 27, villa
- Trøjborgvej 20, villa
- Havnegade 8
- Kornkompagniets kontorhus
- M. P. Bruuns Gade 44
- Fiskergade 47, Thrues bogtrykkeri
- M. P. Bruuns Gade 57
- Projekt til arbejdernes forsamlingsbygning
- Skovvejen, villa for bankdirektør L. R. Byberg
- M. P. Bruuns Gade 62-64
- Fiskergade metodist mødesal
- M. P. Bruuns Gade 59
- Museumsgade 2
- Lille Torv 4
- Frederiksgade 22, ejendom
- Sønder Allé 39-43, ombygning
- Thunøgade 18-20, ejendom
- Skolegade 17-19, ombygning
 • 1898
- Mejlgade 59, ombygning
- Skåde: villa for herredsfuldmægtig Secher
- Møensgade 30, asyl
- Vestergade 11, fabrik
- Klostergade 10, ejendom
- Nørrebrogade 16, værksted
- Klostergade: Handels- og Kontoristforeningen, udvidelse
- Studsgade 12-14, ejendom
 • 1899
- Sølystgade 23-25, ejendom
- Østergade 1, ejendom
- Skolegade 7, ejendom, Emilienborg
- Vester Allé 7 ejendom
- Vester Allé 5, ombygning
- Rosenkrantzgade 16, ejendom
- Jægergårdsgade 60, ejendom
- Nørre Allé 60, fabrik
- Ny Munkegade 77, ejendom
- Knudriisgade 3-5-7, fabrik
- Marstrandsgade 4-6, Marstrandsborg
- Mejlgade 41, ejendom
- Badevej 8, ejendom
- Nørregade 25, ejendom
- Store Torv 5, ombygning
- Spanien-Sønder Allé, Sabroes fabrik og kontorhus,
- Store Torv 7
- Ryesgade 28-30, bazar til Katolsk kirke
- Skt. Anna Gade 45A og B, ejendom
- Skt. Clemens Bro, Skt. Clemensborg
- Marstrandsgade 10, 12 og 15, ejendomme
 • 1900
- Mejlgade 76, ejendom
- Mejlgade 49-51, baghus
- Rosenkrantzgade 20-22, ejendomme
- Falstersgade 36-38, ejendomme
- Bissensgade 2, ejendom
- Bryggeriet Ceres, byggeri for Ceres gennem 1900-1964. Silkeborgvej 3
- Vester Allé 9, Marstrandshus
- Jægergårdsgade 116, Aarhus Oliefabrik, lager
- Studsgade 41, Skt. Clemens Apotek
- Jægergårdsgade 76, Skt. Pauls Apotek
- Hjørnet af Søndergade og Sønder Allé, købmand Højmark
- Dalgas Avenue 46, villa
- Skt. Clemenstorv, købmand Skovby
- Museumsgade 24, ejendom, Graven 4-6, ombygning
- Rosenkrantzgade 14, ejendom
- Vestergade 71, Vigenshus
- Mindegade 6, ombygning
- Vestergade 11, fabrik
 • 1901
- Store Torv 7, ejendom
- Strandvejen 100, villa Broby
- Graven 15-17, P. Villadsen og Hustrus Stiftelse
- Molsgade 2, ejendom
- Spanien 11
- Frederiksgade 78, ejendom
- Vinkelvej, Risskov, eget hus
- Kaserneboulevarden 31-39, ejendomme
- Ny Munkegade 65-71, ejendomme
 • 1902
- Frederiksgade 70, ejendomme
- Frue Kirke, restaureret
- Mejlgade 84, butik
- Spanien 11, koksværk
- Åbyhøj, villa for gartner L. Chr. Didriksen
- Jægergårdsgade 93, kontor for Aarhus Oliefabrik
- Hjørnet af Frederiksgade og I. M. Mørks Gade, ejendom, købmand Kolding
- Henrik Pontoppidans Gade 2, hjørneejendom
- Skt. Pauls Gade, ejendom, det hvide hjørne
- Museumsgade 12-14, ejendom
- Strandvej 94, villa Højly
- Vestergade 32-34, ejendom
- Mindegade 10, ombygning
- Store Torv 3, ombygning
- Paradisgade 2, ejendom, nu nedbrudt
- Århus Gasværk, ombygning
- Birketinget 9
- Immervad 2A-8, ombygning
- Guldsmedgade 1-9
- Klostergade 27-35
- Store Torv 16
- Skt. Clemens Bro 15-17
- Søndergade 56, ombygning
 • 1904
- Hotel Skandinavien, ombygning
- Holmevej 7, T. Wulff
- Landbosparekassen, Østergade-Søndergade
- Tangen 8
- Store Torv 3
- Marselisborg Kostskole
- Nørregade 34, ejendom, udbombet 1944
- Bispegade 2, sanitet
- Sønder Allé 39-43, ombygning
 • 1905
- Nørreport 19b
- Århus Havn, vognvægt
- Studsgade, J. A. F. pakhus
- Store Torv 8
- Mejeriet Vesterbro
- Ryesgade 22-24, bazar
- Dalgas Avenue, villa (nu Toldvæsenets Hus)
- F. D. B. Viby, kontorer og fabrik
- Strandvejen-hjørnet af Holmevej Louisenhøj, ombygning, nu nedrevet
- Aarhus Amtssygehus, udvidelse
- Kystvejen 47, stiftsprovstbolig
- Tietgensplads 12, ejendom
- Aarhus Havn, Ndr. Skraavej, J. A. F. motor- og kværnhus
- Henrik Pontoppidans Gade 4
- Tietgensplads 4, ejendom
 • 1907
- Ivar Huitfeldts Gade 22, Missionshuset Bethania
- Frue Kirkeplads 2-4, ejendomme
- Søndergade 11, ejendom
- Holmevej 2, ombygning
- Lille Torv 4, ejendom
- Vestergade 8, ejendom
- Søndergade 11, ombygning
- Niels W. Gades Vej, villa Voel
 • 1908
- Nørregade 38-40, ejendomme
- Frederiksgade 79, manzard på missionshotel
- Risskov, villa for Nørgaard Petersen
- Kannikegade, ombygning for Bruun og Sørensen
- Tangen 8, projekt
- Amaliegade 21-29, Arb. Forsamlingsbygning, nu nedrevet
- Banegårdsgade 49, hotel, nu nedrevet
 • 1909
- Orla Lehmanns Allé 5-9, nu nedrevet
- Nørre Allé 25, skole, ombygning
- Gasværk og offentlig badeanstalt
- Søndergade 3, ejendom
 • 1910
- Vesterbrogade 13-27, ombygning
- Villa i Risskov for Funck Thomsen
- Dalgas Avenue 7, ejendom
- Frederiksgade 1, ombygning
 • 1911
- Vestergade 25A og B, ejendomme
 • 1912
- Klosterport 9, ejendom
- Lundingsgade 28, ejendom
- Sønder Allé 27-29, ombygning
- Dalgas Avenue, villa Søholm
- Ryesgade 28-30, ombygning
- Horsensgade 17, ejendom
 • 1913
- Dronning Margrethes Vej 6, ombygning
- Studsgade 8-10, ombygning
- Åbyhøj, Dansk Ilt- og brintfabrik
- Søndergade 56, ombygning
- Ryesgade 11, ombygning
- Jægergårdsgade, smedejernsgitter v. Århus Oliefabrik
- Høegh Guldbergs Gade 8, opmåling af kaserne
- Søndergade 40-42, apotek
- Guldsmedgade 27
- Aarhus Kommunehospital
 • 1914
- Store Torv 14
- Jægergårdsgade 93, kontor, Århus Oliefabrik
- Horsensgade 19
- Rosensgade 24, sidehus
- Åboulevarden 62
- Studsgade 16-22, ombygning
 • 1916
- M. P. Bruuns Gade 15 og 27, ombygning
- Sønder Allé 39-43, ombygning
- Ny Munkegade 67-69, sanitet
- Aarhus Amtssygehus, udvidelse 1916-20 og 1921
- Mejlgade 16, ombygning (og i 1919 og 1931)
 • 1917
- Risskov, villa Østerled, Østre Skovvej
- Museumsgade 2, værksted
- Bispetorv, projekt
- Andelshus med Anton Rosen
- Guldsmedgade 1-11
- Sønder Allé 33, ombygning
 • 1918
- Mejlgade 8, ombygning af fabrik, S. K. V.
- Sønder Allé 33, kontor
- Kannikegade 12, ombygning, L. Lange & Co.
 • 1919
- Mejlgade 45, ombygning
- Eckersbergsgade 3-7, ejendomme
- Frederiksgade 32, ombygning
- Birketinget 3, villa
- Marselis Tværvej 6, villa
- Søndergade 18, ombygning
- Holtevej 11, villa, Harald Jensen
- Frederiksgade 1, ombygning
- Strandvejen 94, ombygning
- Holmevej 7, ombygning
- Kalkværksvej, Aarhus Oliefabrik
- Klostergade 1, ejendom
 • 1920
- Kannikegade 12, ombygning
- Aarhus Kommunehospital, S. K. V.
- Marstrandsgade 7, baghus
- Frederiks Allé 96
- Eckersbergsgade 15, ombygning
- Jægergårdsgade 110
- Fiskergade 34-36, tagetage
 • 1922
- Vinkelvej 8B, ombygning (og i 1934)
- Skt. Clemens Torv, Rømerhus, ombygning
- Frederiksgade 72, Jyllandsposten bladhus
 • 1923
- Studsgade 9-11, ombygning (E. Høvring Nielsen)
- Holmevej 2, ombygning (E. H. N.)
 • 1924
- Silkeborgvej 2, hegn (E. H. N.)
- Christiansgade 34, projekt til ejendom
 • 1925
- Vesterbrogade 13-27, ombygning
 • 1926
- Læssøesgade 22, vandtårn
 • 1927
- Vesterbro Torv 8, ejendom
- Skolevangsallé 72, villa
 • 1928
- Stadion allé 9, villa
- Risskov villa for Alstrup
- Hjørnet af Ole Rømers Gade og Frederiks Allé
 • 1929
- Klostergade 57-59, sanitet
 • 1930
- Thorvaldsensgade 3, ombygning (E. H. N.)
- Rolighedsvej 59, ombygning (E. H. N.)
- Skovvangsvej 17, værksted (E. H. N.)
 • 1931
- Mejlgade 45, ombygning (E. H. N.)
- Hedemannsgade 4, butik
- Sønder Allé 28-34, ombygning (E. H. N.)
- Montanagade 51
- de Mezas Vej 9, ombygning (E. H. N.)
- Jægergårdsgade 93, kontor (E. H. N.)
 • 1932
- Niels Juels Gade 1, butik (E. H. N.)
- Sukkerhuset, Clausens Gade, ombygning (E. H. N.)
 • 1933
- Nørre Allé 18, ombygning
- Harald Jensens Plads 9, ejendom
- Rosensgade 24, ombygning (S. K. V.)
 • 1934
- Hjortensgade 34, sanitet
- Jyllands Allé 2-12, ejendomme
- Johan Baunes Plads 18-20, ombygning
- Marselis Boulevard 105-113, Stiftelse
 • 1935
- Skjernvej 3-5, ejendom
- Rolighedsvej 34, bank
- Aldersrovej 1, tilbygning
- Ny Munkegade 62-64, sanitet
- Marselis Boulevard 17
- Marselis Boulevard 11, villa
- Skolevangsallé 64-66, ombygning
 • 1936
- Aldersrovej 3, ejendom
- H. N. Clausens Gade 19, Aarhus Oliefabrik
 • 1937
- Niels Juels Gade 15-19, garager
- Frue Kirke, konfirmandstue
 • 1938
- Klostertorv 24, butik
- Aldersrovej 5-7-11, ejendomme
- Bethesdavej 2, ejendom
- Viborgvej 55, villa
- Skolebakken 17, ombygning
- Falstersgade 38, ombygning
 • 1939
- Store Torv, konkurrence om sparekasse
 • 1941
- Marselisvej 3
- Daugbjergvej 16, fabrik
- Grønnegade 55, kontor
 • 1942
- Rensningsanlæg, Risskov
 • 1944
- Skovfaldet, offentligt toilet
- Fredens Torv 8, ombygning
 • 1945
- Guldsmedgade 3-9, projekt efter bombning
- Stadionallé 55, villa
- Frederiks Allé 56, ombygning
 • 1946
- Østergade 10-12, ombygning (og 1950)
 • 1950
- Fredensgade 19, ombygning
- Vestergade 4, ombygning
 • 1951
- Barthsgade 1B, lager
 • 1952
- Søgade 8, ombygning
 • 1954
- Tunøgade 16, sanitet
- Vester Allé Vigenshus, ombygning
- Marselis Boulevard 169, ombygning
 • 1955
- Fredensgade 9, manzard

Udenfor Aarhus

 • 1890
- Stiftelse i Odder for kancelliråd Andersen
- Skivholme præstegård
- Silkeborg Vandkuranstalt, udvidelse
- Elsted Kirke, restaurering
- Ørting Kirke, tårn og restaurering
- Sabro Kirke, restaurering
- Ølsted Kirke, tårn
- Silkeborg Avis, ombygning
- Vinters Seminarium, Silkeborg
- Himmelbjerget, pavillon ved anløbspladsen
- Svejbæk, sommervilla, Longfield, (E. Warming)
 • 1892
- Gludsted Filialkirke
 • 1893
- Kristrup Kirke
 • 1894
- Randlev Kirke
- Christianshede Filialkirke
- Sjelle Kirke, restaurering
- Stjær Kirke, restaurering
- Silkeborg Seminarium og Realskole
- Bording Filialkirke
 • 1895
- Vejlby Kirke (Allingaabro), restaurering
- Vitten Præstegård avlsbygninger
- Ejstrup Præstegård
- Odder Valgmenigheds præstebolig (efter brand)
- Engesvang Præstegård
- Vejle telefoncentral
 • 1897
- Odder Sygehus, tilbygning
- Sunds Kirke på gammel tomt
- Odder, Bagermester Petersens ejendom
 • 1898
- Søften Kirke, restaurering
 • 1899
- Linaa Præstegård
- Lime Præstegård
 • 1900
- Brande Kirke
- Vejlby Kirke (Grenå), restaurering
 • 1901
- Saxild Skole
- True Skole
 • 1903
- Grædstrup Præstegård
 • 1905
- Skader Præstegård
 • 1906
- Vrads Præstegård
- Silkeborg, villa for Malthe Bech
 • 1907
- Vejlby Kirke, Allingaabro, restaurering
- Vrinders Kirke
- Knebel posthus
 • 1909
- Rønde, villa for Dr. Albeck
- Bjerringbro Tekniske Skole
 • 1911
- Herning Hede- og Diskontobank
 • 1912
- Linaa Storskov, Skovhuset
- Hammel Sygehus, ombygning
 • 1917
- Administrationsbygning, Skanderborg
 • 1919
- Nakskov Sygehus
 • 1920
- Grenaa Sygehus
- Skanderborg Tinghus
- Brædstrup Tinghus
- Hammel Tinghus
- Odder Tinghus, tilbygning (Thielemann)
 • 1921
- Lyngsbækgaard, restaurering
- Silkeborg Ting- og arresthus
 • 1922
- Silkeborg Amtssygehus, funktionærfløj
 • 1928
- Aalborg Sygehus, udvidelse
 • 1930
- Villa i Odense for E. R. Høgsbro
- Herning Hede- og Diskontobank, tilbygning
 • 1937
- Skanderborg Sygehus, udvidelse
- Gudenaa Central, bolig
 • 1941
- Framlev Elværk
 • 1944
- Varde: De Danske Mejeriers Fællesindkøb

Tegnet af E. Høvring Nielsen

 • 1920
- Skolegade 32, ombygning
 • 1922
- Vestergade 22, beregninger
- Sjællandsgade 78, butik
 • 1923
- Banegårdsgade 27, ombygning
 • 1924
- Frederiks Allé 96, ombygning
- Holger Drachmanns Vej 1, villa
 • 1925
- M. P. Bruuns Gade 25, ombygning
 • 1927
- M. P. Bruuns Gade 9, ombygning
- Sønder Allé 26, ombygning
- Rosenvangsskolen (udvidet 1957)
 • 1928
- Vestergade 28, butik
- Montanagade 9-15
- Solsortevej 15, villa
 • 1931
- Viby Elværk, ombygning
- Guldsmedgade 1-11, ombygning
- Mejeriet Vesterbro, ombygning
- Aarhus seminarium, tilbygning
- Villa i Terp, Viby
- G. S. A. Mølleengen, udvidelse (og i 1936)
 • 1932
- Guldsmedgade 16, ombygning
 • 1933
- Karré, Harald Jensens Plads-Jyllands Allé
 • 1935
- Østergades Forsamlingsbygning, ombygning
- M. P. Bruuns Gade 54, ombygning
- Karré Skjernvej-Ringkøbingvej
- De Danske Mejeriers Fællesindkøb
- Clemens Bro, Nordisk Brand, ombygning
 • 1936
- Risskov, Aarhus Privatbank
- M. P. Bruuns Gade 52, ombygning
- Marselis Boulevard, villa
- Trøjborgvej 54-56, ejendomme
 • 1937
- N.W. Gades Vej, villa for Viltoft
- Clemens Bro 15, konditori
- Aldersrovej, karré
 • 1938
- Stadionallé, villa
 • 1939
- Marselis Boulevard, stiftelse
 • 1941
- Nørregade 6, ombygning
 • 1942
- Chokoladefabrik, Eckersbergsgade
 • 1944
- Århus Havn: Aarhus Stevedore Compagni
 • 1945
- Studsgade 9, ombygning
 • 1946
- Ryesgade 7, ombygning
- Herluf Trolles Gade 5, tagetage
 • 1948
- Nørre Allé 25, ombygning
- Kannikegade 18, ombygning (og i 1955)
- Skanderborgvej 21, butik
 • 1950
- Rosensgade 32
 • 1951
- Herluf Trolles Gade 19-25, udhus
 • 1952
- Holtevej 14, garage
- Åboulevarden 22-26
 • 1953
- Havnegade 8, ombygning
 • 1954
- Jægergårdsgade 93
 • 1957
- Vestergade 58, sanitet
 • 1958
- Helsingforsgade, værksted
 • 1959
- Helsingforsgade 9-11, ombygning
- Sønder Allé 60, ombygning
- Jægergårdsgade 93
 • 1960
- Mindegade 12-16, ombygning
 • 1962
- Nordlysvej 15, ombygning
- Nørre Allé 88-90, ombygning
- Jægergårdsgade 93
 • 1965
- Christiansgade 2, ombygning
 • 1966
- Katrinebjergvej 115, værksted
 • 1967
- Eckersbergsgade 28-30, ombygning

Litteratur og kilder