M.P. Bruuns Gade

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra M. P. Bruuns Gade)
Indlæser kort...
M.P. Bruuns Gade med Skt. Pauls Kirke for enden. Fotograferet i 1979

M.P. Bruuns Gade er en gade, som ligger på Frederiksbjerg. Gaden går fra Skt. Pauls Kirkeplads til Banegårdspladsen. Med sidegaderne Jægergårdsgade og Brammersgade. Ofte blot omtalt som Bruunsgade. Over banelegemet er Bruuns Bro opført.

Gaden blev anlagt omkring 1870 og navngivet i 1875 efter fabrikant, politiker og etatsråd Mads Pagh Bruun (1809-1884). Han var født i en storkøbmandsfamilie i Fredericia. Handelsuddannet hos faren i Assens og derefter på udlandsophold. Deltog i lokalpolitik og fra 1847 medlem af Den rådgivende Stænderforsamling i Viborg. Medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling og sad derefter i Landstinget i mange år. Medstifter i 1851 af Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere, der blev Danmarks første kreditforening. Bruun kom til Aarhus i 1852 og byggede klædefabrikken Ny Bruunshaab. Han købte i 1857 Jægergården i Aarhus og bosatte sig der. Var med til at sætte skub i byudviklingen på Jægergårdens jorder. Sct. Pauls Kirke blev bygget på en grund, som han forærede til kirkesagen. Fik overtalt Byrådet til at navngive en gade efter sig, i første omgang strækningen fra ‘Banegårdsbroen’ til Jægergårdsgade. Det store indkøbscenter Bruun’s Galleri fra 2003 er også opkaldt efter etatsråd Bruun.

Livlig forretningsgade

Bruunsgade er en livlig forretningsgade karakteriseret af ensartede bygninger i 3½ til 4½ etages højde, ofte med to forretninger i stueetagen på gadeplanet, en til højre og en til venstre.

Udover forretningerne i gadeplanet, var der på de øvrige etager også selverhvervende som for eksempel damefrisører, tandlæger, revisorer og forsikringskontorer.

Gaden har i mange år været kendt som 'Byens spisekammer'.

Forretninger i 1968

Bruunsgade, en levende forretningsgade. Set fra Skt. Pauls Kirkeplads. Foto 1966

Et kig i vejviseren fra 1968 viser de mange fødevare- og andre forretninger der også dengang var i Bruunsgade.

  • Gadens ulige numre, venstre side fra Banegårdspladsen:
3. Wandborgs Cigar- og vinforretning • 5. Strøgets fyldepenne | Bromagasinet trikotage • 7. Frederiksberg Handskefabrik | Klits kiosk • 9. Frandsens urforretning • 11. Føges foto • 13. Kjærs Kjolestof-Lager • 15. Isenkræmmer Frost • 21. Jensens Frugthandel • 17. Chokoladeforretningen Broen | Restaurant Rico • 21. Jensens Frugthandel | Jettes Salater • 23. Andersens Parfumeri • 25. Buchs Stempelfabrik • 27. Aarhus Oliefabrik • 29. Rytters Sportsforretning | Madsens Urforretning • 31. Møllers Sæbehus og parfumeri | Schultz Trikotageforretning • 33. Hass Boghandel | Aarhus Frimærkehandel • 35. Perfecta Korsetforretning | Græpels Modeforretning • 37. Tapethuset • 39. Mogensens Frisørforretning | Gazelle trikotage • 41. Nielsens slagterforretning • 43. Riberts Herreekvipering • 45. Victor Hansens Boghandel • 47. Munks købmandshandel | Bisgaards cykelforretning • 49. Worsøes Manufakturhandel • 51. Bernina Symaskiner • 53. Ankers Kødudsalg • 55. Kiosk | Nedergaards urmagerforretning • 57. Handelsbanken • 59. Korres trikotage | Tobakshuset Sct. Pauls.
  • Gadens lige numre, højre side fra Banegårdspladsen:
22-24. Arbejdernes Landsbank | Jensens trikotageforretning • 26. Kathrine Andersen Konfekture • 28. Laur. Hansens Vinhandel (Peter Gift) • 30. Fotohandler Basse | La Doretty garnforretning • 32. Osteforretning • 34. Isenkræmmer Ehrenreich | Vime Kolonialforretning • 36. Aarhuus Privatbank | Grønfeldt Herreekvipering | Restaurant Grand • 38. Etala Musikhus • 40. Kaffeforretning Kronen • 42. Romø skotøjsforretning | Damernes Konfektions Magasin • 44. Lity Trikotageforretning • 46-48. Hyllested skræderi og konfektion | Ala Dukkeklinik | Isenkræmmer Schive • 50. Nielsens Guldsmedeforretning | Rilli Konfektureforretning • 52. Oles cigar- og vinhandel | Bruunsgades Fiskehandel • 54. Sejbæks Blomsterhandel | Schous Sæbehus | Byens belysningskompagni • 56. Schweitzer Bageriet | Ny Varehus • 58. Rich. Jensens Blomsterforretning | Jørgensens cigarforretning | Lunds paraplyforretning • 60. Sct. Pauls Foto | Cheap Shop kolonial • 62. Rasmussens pianomagasin | Strikhuset trikotageforretning | Kemika renseri • 64. Bruunsgades Kødforsyning | Malva gartnerforretning |Sygekassen Aarhus.

Adresser på M.P. Bruuns Gade

M.P. Bruuns Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

M.P. Bruuns Gade

Kilder

  • Aarhus Vejviser 1968
  • Århus Kommuneatlas. Registrant Gadebeskrivelser. 1997/2004.
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018