Bruuns Galleri

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Bruuns Galleri (tidl. stavet Bruun's Galleri) er et butikscenter beliggende i forlængelse af hovedbanegården. Bruuns Galleri åbnede den 13. oktober 2003 og blev opført efter resterne af Aarhus Oliefabriks gamle bygninger mellem banegården og Jægergårdsgade var blevet revet ned.

Butikscenteret rummer 90.000 kvadratmeter fordelt på over 90 forskellige butikker, restauranter, kontorer samt beboelse. Det var ved opførelsen ikke alene midtbyens største hus med udsigt ned til Rådhustårnet, Prismet og Domkirken, men dertil Danmarks største city-center. Bruuns Galleri er beliggende centralt i Aarhus, og ligger nær den tidligere grund for Centralværkstedet i umiddelbar forlængelse af hovedbanegården, hvorfra der også er én af tre indgange til centeret.

Der er adgang til centeret fra hovedbanegården, M.P. Bruuns Gade og Værkmestergade. Det rummer to etager med forretninger. På nederste etage har dagligvarebutikken Kvickly til huse, og via en gangbro fra banegården er der indkørsel til tre parkeringsdæk. Biografen Cinemaxx holder også til i centeret én etage over de øvrige butikker.

Højhuset forbundet med selve butiksarealerne er 68,5 meter højt fordelt på 16 etager. Her er de to øverste etager forbeholdt ejerlejligheder, de ti mellemliggende etager er lejet af revisionsfirmaet KPMG, og de fire nederste er en integreret del af Bruuns Galleri.

Med dets massive bygningsmasse bestående af glas, stål og natursten over et skelet af 8000 betonelementer og 500 stålbjælker har byggeriet betydet en gennemgående forandring af Frederiksbjergs og midtbyens arkitektoniske profil. Og der er etableret en forretningsmæssig akse fra Strøget og Ryesgade til M.P. Bruuns Gade, ligesom integreringen med hovedbanegården har betydet, at centeret er blevet tilført yderligere impulser.

Byggefasen med protester

Bygningen er blevet til efter tegninger af arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen i samarbejde med arkitekterne 3XNielsen. Entreprenørarbejdet er udført af NCC Construction Danmark A/S. Prisen på det samlede byggeri nåede op på en milliard kr.

I 1991 gjorde DSB, Århus Kommune og private projektmagere sig de første tanker om at udnytte Centralværkstederne til byudvikling. Det efterfølgende år stiftedes udviklingsselskabet ÅRIC A/S i hvis regi planerne tog form. Selskabet talte på dette tidspunkt blandt andet Nykredit, Realkredit Danmark, Lego og Bikuben A/S. I 1996 godkendte Aarhus Byråd lokalplanen for projektet, og i 1997 så en mere detaljeret plan dagens lys. En statslig ændring af planloven med nye miljøbestemmelser betød imidlertid, at projektet gik ind i en fase med træghed. Først i år 2001 kunne den lokalplan, der baner vejen for et city-center, vedtages i byrådet.

I mellemtiden havde entreprenørfirmaet NCC købt centralværkmestergrunden, ligesom den norske virksomhed Steen & Strøm A/S, kendt for at drive butikscentre i hele Skandinavien, trådte ind på scenen og engagerede sig i projektet. I begyndelsen i forventning om at drive centeret, men senere som ejere af Bruuns Galleri. Med de øvrige aktionærers udtrædelse af projektet blev disse to aktører drivkraften i det videre forløb.

Et forløb, der ikke forblev uproblematisk. Flere byrådsmedlemmer samt beboere på Frederiksbjerg fandt anledning til at kritisere planen og dens udformning. Man var således bekymret for, at centrets massive udformning skulle få uheldige konsekvenser for trafik og miljø. I en protestaktion blev der derfor indsamlet godt 5000 underskrifter, der dog ikke gav anledning til omfattende forandring af planerne. Dog besluttedes det i et politisk forlig, at planen også skulle indeholde en vej i banegraven til Bruuns Galleri til afhjælpning af trafikale problemer, ligesom der skulle integreres boliger i det samlede projekt.

Åbningen i 2003

Den 30. maj 2001 kunne man derfor tage det første spadestik til byggeprojektet, 16. maj 2003 holdtes rejsegilde, og 13. oktober 2003 kunne Bruuns Galleri åbne. Skønt gennemgående tilfredshed med centerets udformning hos de ansvarlige politikere, vakte det debat og kritik, at entreprenørfirmaets forudgående visualiseringer af projektet og højden på bygningerne viste sig at være misvisende. Af visualiseringerne fremgik det fejlagtigt, at Bruuns Galleri ikke ville være synlig fra bunden af Ryesgade.

Protester og kritik til trods strømmede 100.000 mennesker til åbningen. Og siden er centeret blevet en naturlig del af det århusianske by - og forretningsbillede.

Bruuns Galleri på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=119795

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Stiftstidende 3.1.2001. 19.11.2002. 13.10.2003. 16.5.2003.
  • JP. Århus 13.10.2003. 14.10.2003.

Henvisninger