Strøget

Fra AarhusWiki
Strøget i Aarhus

Strøget i Aarhus er byens store handels-hovedgade og går fra Banegårdspladsen til Domkirken. Strøget består af områderne: Ryesgade, Søndergade og Skt. Clemens Torv. I alt er strækningen knap 900 meter lang. På Strøget i Aarhus findes ca. 120 detailbutikker - med Stormagasinet Salling midt på strækningen - som den absolut største.

Strøget har i over 100 år været Aarhus Citys hovedgade. Tidligere kørte her både biler og sporvogne. Den 7. november 1971 kørte sporvognene imidlertid for sidste gang, og umiddelbart efter gik man i gang med at omdanne strækningen fra Regina-krydset til Bispetorvet til Gågade, som blev indviet den 9. september 1972. Ryesgade ville dengang ikke være med som gågade og fortsatte derfor med biler i gaden - men dog uden sporvogne.

I knap 30 år - frem til 2001 - fungerede Strøget som gågade med den flisebelægning, der var blevet lagt i 1972. Men så kunne den heller ikke mere. Derfor blev hele Strøgstrækningen totalrenoveret med ny flisebelægning i svensk granit og nyfremstillet gadeinventar i form af specialdesignede gadelamper, blomsterkummer og bænke. Det gjalt så også Ryesgade, som ved samme lejlighed også blev gjort til gågade.

De to gadeforeninger, Søndergade-foreningen og Ryesgade-foreningen, fusionerede ved samme moment og blev til den store forening, der kendes i dag: "Gadeforeningen Strøget*Aarhus".

Strøget i Aarhus er et af de steder i Danmark, hvor der dagligt færdes flest mennesker. Gennemsnitligt lige under 50.000 mennesker går gennem Strøget i Aarhus hver dag hele året rundt.

Juleudsmykningen

Særlig kendt er Strøget i Aarhus for den imponerende juleudsmykning, som hænger over gaden gennem hele december måned. Det er en 850 meter lang og seks meter bred Stjernehimmel, som går gennem hele Strøgstrækningen - kun afbrud af et ophold hen over Skt. Clemens Bro. Stjernehimlen består af op mod en halv million små lysende pærer, hvoraf en del af dem blinker så himlen på dén måde også udsender massevis af små stjerneskud. Stjernehimlen ejes af "Gadeforeningen Strøget*Aarhus" og koster ca. 600.000,00 kr. årligt i afskrivning, vedligeholdelse, forsikring, lagerleje, strømforbrug samt opsætning og nedtagning. Det er medlemmerne - Strøgets butikker - som betaler dette.

Som den eneste gadeforening i Danmark har Strøgforeningen i Aarhus uhyre tæt på 100% tilslutning fra de forretningsdrivende. Man løfter i samlet flok på Strøget i Aarhus.

BOG OM STRØGET Den 22. oktober 2013 udkom "Strøget i Smilets By", som er en bog på knap 220 sider der i tekst og billeder fortæller Strøgets historie fra starten i 1854 og op til udgivelsesåret. Bogen er forfattet af Strøgets mangeårige formand Lars Svendsen, med forord af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

Henvisninger