Lille Torv 4

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Lille Torv set fra Immervad i retning mod Guldsmedgade med flagranker hængende over gaden. På hjørnet ses Lille Torv 4. Fotografer: Thomas og Poul Pedersen, ca. 1994, Aarhus Stadsarkiv.

Lille Torv 4 er matriklen på hjørnet af Lille Torv og Guldsmedgade. Den var fra 1838 ejet af nordmanden og hattemageren, Lars Høimark, der kun to år forinden havde bosat sig i Aarhus. På dette tidspunkt lå der på adressen en toetagers gård, hvis grundplan rakte længere ud i gaden, end den nuværende ejendom gør.

Gården brændte i 1840, men i 1844 opførtes en ny, toetagers gård i senklassicistisk stil, som gennem resten af 1800-tallet var rammen om et rigt butiksliv. I dag af denne bygning erstattet af en fireetages forretnings- og beboelsesejendom, der blev tegnet af Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) og opført i 1907.

En ny bygning

Efter hattemager Lars Høimarks død i 1872 gik gården videre til hans arvinger, som i 1906 solgte den til manufakturhandler Marinus Møller. Møller ønskede at foretage en mindre, såkaldt ”omforandring” af ejendommen, men da Aarhus Byråd ønskede en nedrivning og indrykning af bygningen for at forbedre trafikken på hjørnet, gik de to parter i forhandling. Dette resulterede i et økonomisk tilskud fra byrådet til nedrivning af den gamle ejendom, grunden blev trukket tilbage og hjørnet gjort rundere, hvilket gav grunden en forholdsvis skæv form.

I løbet af 1907 opførtes en ny ejendom, der var tegnet af Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) og tilpasset grundens skævhed. Bygningen blev fire etager høj foruden kvist og kælder, og i stuen blev indrettet tre butikker – en på hjørnet til Lille Torv og to på Guldsmedgade. Marinus Møller indrettede selv sin manufakturhandel i de nye, flotte hjørnelokaler. I butikken ved siden af solgte Møllers hustru, Dagmar, ”Dame-Hatte og Modepynt”, og i den sidste butik længst henne ad Guldsmedgade flyttede en chokolade- og kaffehandel, ejet af Fritz Ferdinand Hansen, ind.

Krig og kaffe

Inden for i Fritz Hansens Kaffe, hvor stifterens svigerdatter, Ruth Illum Hansen, passer forretningen. Fotograf: Jørn Timm, ca. 1960, Aarhus Stadsarkiv.

Efter Marinus Møllers død i 1915 købte Fritz Hansen ejendommen på tvangsauktion i 1917. I 1924 indtog Hansen Dagmar Møllers butik for derefter at flytte ind i hjørnebutikken i 1928. Her voksede kaffeforretningen sig stor.

Da Fritz Hansen døde i 1940, overtog hans søn, Hans Georg Fritz Hansen, butikken. Den blev dog rykket op i ejendommens private lokaler i 1942 på grund af kaffemanglen og rationeringen under Anden Verdenskrig. Efter krigen flyttede forretningen ned i den midterste butik. Her passede H.G.F. Hansens hustru, Ruth Illum Hansen, forretningen fra 1950’erne, efter han selv havde fået andet arbejde. Det gjorde hun helt frem til 1992, hvor datteren og svigersønnen overtog forretningen.

I 1960 solgte Ruth Hansen ejendommen til Århus kommune, da grunden indgik i Ny Hovedgade-planen, hvor en firesporet hovedvej skulle anlægges fra Rådhuspladsen til Nørreport. Planen blev dog ikke til noget, og i 1996 solgte kommunen igen ejendommen til en privat ejer.

Siden er bygningen blevet gennemrenoveret i år 2000, og mindre facadeændringer er derefter blevet foretaget i 2013 og 2019.

Se også

Lille Torv 4 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Lille Torv 4

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Lille Torv 4