Eckersbergsgade

Fra AarhusWiki

Eckersbergsgade er navngivet i 1899 efter maleren Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853). Efter hjemkomsten fra Rom blev han tilknyttet Kunstakademiet og kom derved til at uddanne og inspirere mange kunstnere og er med rette blevet kaldt "den danske malerkunsts fader". Han var i mange år en eftertragtet portrætmaler og blev desuden en anerkendt marinemaler. Arbejdede ofte i en klassicistisk stil med en sikker linieføring og med klare og lyse farvesætninger.

Eckersbergsgade huser foruden et bowlingcenter, prestigebyggeriet og kooperativet Scandinavian Congress Centre

Ejendomme

  • Eckersbergsgade 5. Ejendommen er opført af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen og har været ejet af fabrikant P. Christian Pedersen. Bygningen dækker over et areal på cirka 300 kvadratmeter.
    Den første virksomhed, ejendommen husede, var Aarhus Rammefabrik, der umiddelbart efter har haft lokaler i Frederiks Allé 38-40. Fabrikken blev overtaget af fabrikant Pedersen 1916 og installeret i den nye, ovenstående bygning i 1920.
  • Eckersbergsgade 9. Firmaet Redningskorpset Zonen, der blev etableret i 1938, havde til huse i ejendommen.
    I 1947 var huset beboet af virksomheden Aarhus Metaltrykkeri og Metalvarefabrik, der senere udskiftede deres adresse med ejendommen Mejlgade 46.