Frue Kirkeplads

Fra AarhusWiki

Samlende betegnelse for området syd for Vor Frue Kirke efter at man i 1937 havde nedbrudt de sidste af bygningerne Vestergade 12 - 22. Disse var blevet opført efter at man havde nedlagt kirkegården. Vor Frue betegner Jomfru Maria. Med kristendommens indførelse i Danmark i 900-tallet blev den nye moder- og frugtbarhedsfigur i en overgangsperiode jomfru Maria, Jesus moder. Efterhånden svandt frugtbarhedstraditionerne ind, og Marias nådesgaver blev de centrale. Hun havde direkte adgang til sin søn og kunne være menneskenes for-beder hos Jesus. Derfor kom hyldest og æresbevisninger til Maria, vor Frue, til at fylde meget i den brede befolknings religiøse liv. Der blev bygget kirker og klostre, som blev indviet til Maria - således også i Århus, hvor vor Frue Kirke med vor Frue Kloster blev opført i 1200-tallet på resterne af en kirke fra 1000-tallet. Efter reformationen i Danmark i 1536 blev Marias funktion som forbeder taget ud af kirkens officielle forestillinger. Tilbedelsen af hende og kirkeritualerne omkring vor Frue blev afskaffet med den reformerte, protestantiske trosretning.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Merete Ipsen og overført fra Århus Leksikon