Gl. Åby Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Gammel Åby Kirke.
Fotograf: Benjamin Thorup, 2019.
Den forhenværende Aaby Kirke. Tegningen viser, hvordan kirken formentlig har set ud, før den blev revet ned 1872.
Pjece Gl. Aaby kirke, før og nu, Aaby Sogns Menighedsråd 2001

Gl. Åby Kirke er en af to kirker i Åby Sogn. Den er placeret på Åby Kirkevej.

Kirkebygningen blev opført 1872-73, efter at det var blevet besluttet, at en restaurering af den gamle sognekirke ikke var gennemførlig, og den blev derfor revet ned. Den nye kirke blev opført i nyromansk stil, hvorved den adskiller sig fra de fleste andre, mindre, danske sognekirker. Byggeriet udførtes ved bygmester C. Steinbrenner m.fl. efter tegning af kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther.

Kirken består af et tresidigt afsluttet kor, der gennem et birum i hver side er knyttet til skibet. I vest har kirken et tårn med hjørnetindinger og pyramidespir, der i 1929 blev forhøjet, og som fungerer som våbenhus. Tårnet er beklædt med kobber, mens resten af kirkens tage er skiferlagte.

I kirken hænger en kopi af Åby-krucifikset, som stammer fra 1100-tallet. Originalen er i dag på Nationalmuseet. I kirken står stadig den romanske døbefont, der stammer fra tiden omkring den gamle kirkes opførelse. Derudover har kirken en altertavle fra 1598 opsat af sognepræsten i Åby og Hasle sogne, Hans Pedersen Horsens (1545-1617), der også var kannik i Aarhus. Tavlen restaureredes i 1938 af Povl Jensen. Kirkens prædikestol og orgel er fra 1972.

Den tidligere Åby Kirke, der stod på stedet, før den nuværende blev opført, var en romansk kirke med kor og skib, formodentlig fra tiden omkring år 1200. Kirkens udvendige mure var bygget af granitkvadre på skråkantsokkel, mens de indvendige var udført i marksten. I senmiddelalderen blev der indbygget krydshvælv i kirkens lofter. Kirken havde derudover senere tilføjelser i form at et vestafsnit, der muligvis oprindeligt var tænkt som underdelen af et tårn, samt et våbenhus foran skibets syddør. Våbenhuset blev taget ned og genopført i bindingsværk i 1847. Kirken blev repareret flere gange, men murenes uafværgelige udskridning var den defekt, der endeligt afgjorde, at kirken skulle rives ned.

Den tidligere Åby Kirke var inkorporeret i det såkaldte Åby Præbende, der efter reformationen blev forlenet til forskellige lensherrer, indtil kongen i 1618 overdrog den til Aarhus latinskoles konrektorat. Aarhus latinskoles konrektor – det vil sige skolens medforstander under rektoren – var på dette tidspunkt også præst i Åby. I 1699 overlod kongen kirkens indkomster til bispeembedet, som kirken hørte under, indtil den blev solgt til sognets beboere i 1804.

Se også

Gl. Åby Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Gl. Åby Kirke

Litteratur og kilder