Åbyhøj Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Åbyhøj Kirke 1954

Åbyhøj Kirke er en sognekirke i bydelen, Åbyhøj. Det er en af to sognekirker i Åby Sogn, hvor den anden er Gl. Åby Kirke.

Trods sit middelalderlige udseende er kirken relativt ny. De første planer om en ny kirke i sognet går tilbage til 1924, men det var først i 1942, at selve byggeriet kom igang. Den lange planlægningsfase skyldtes først og fremmest økonomiske udfordringer.

Tegningen og projekteringen blev overdraget arkitekt H. Lønborg-Jensen, København. På grundlag af to skitser med henholdsvis tårn og tagrytter valgte menighedsrådet den nuværende bygning med tagrytter og indre nord-syd orientering med koret mod nord og hovedindgangen mod syd. Som normalt hos Lønborg-Jensen er stilformen blandet, og kirken er i sin opbygning i slægt med kirken i Løgumkloster og har derudover 400 siddepladser. I forbindelse med kirken indrettede man præsteværelse, dåbsværelse og ligkapel, og i krypten fandt man plads til to lokaler til møder og konfirmandundervisning.

Kirkens to klokker var af støbejern, fremstillet og foræret af Frichs fabrikken. På den største af dem ser man indskriften: "Jeg ringer ind over hvert et angst og betynget Sind Guds Naade og Fred."

Om morgenen 5. maj 1945 lod klokkerne sine toner lyde ud over sognet for første gang, da de ringede befrielsen ind over Danmark. Samme år 24. november mellem kl. 17 og 18 lød klokkerne på ny, og dagen efter blev Aabyhøj Kirke indviet ved en festgudstjeneste.

Se også

Åbyhøj Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Åbyhøj Kirke

Litteratur og kilder