Eskild (-1166)

Fra AarhusWiki

Eskild - eller Eskil - nævnes som biskop i Aarhus i 1157.

Ukendt fødselsår, død i 1166 i Rügen.

Eskild medvirke til oprettelsen af et cistercienserkloster i Aarhus Stift, da han gav abbed Henrik fra Vitskøl en grund i Sabro, hvor det nye kloster kunne grundlægges. Grunden var dog ikke ideel og blev i 1165 ombyttet med en anden i Sminge, nordøst for Silkeborg. Her slog munkene sig for en kort stund ned, men flyttede snart deres kloster til Øm ved Ry, hvor de blev. Denne endelige beliggenhed og oprettelsen af Øm Kloster skete dog først efter, at biskop Eskild døde under et vendertogt. Munkene førte derfor ikke kun deres relikvier, men også Eskilds lig, der på grund af Eskilds status som grundlægger var blevet begravet i munkenes kloster, med sig, da de skiftede bolig. Heldigvis for munkene i Øm Kloster, viste Eskilds efterfølger i bispeembedet, Svend (-1191), sig at være endnu en stor velynder for dem.

Vendertogtet, som Eskild døde under, var endt i Rügen. Togtet var ét blandt flere, der var forsøg på at udbrede både kristendommen og Danmarks landområder. De blev ledt af biskop Absalon og Valdemar den Store, som var blevet enekonge i Danmark i 1157.

Højdepunktet blev nået i 1168 med erobringen af vendernes religiøse hovedsæde Arkona på Rügen og ødelæggelsen af gudestøtten Svantevit. Det kan formodes, at Eskild var med ved dette togt, selvom han døde, før han kunne opleve resultatet af det.

Se også

Litteratur og kilder