Niels Rosing Bull (1760-1841)

Fra AarhusWiki

Niels Rosing Bull (født cirka 1760, død 9. december 1841), var Konsumptionsinspektør i Slagelse i 1805 og 1810 og Told- og Konsumptions-Inspektør i Aarhus i perioden 1812.1841, tillige Kaptajn og Etatsraad.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A.S.A.1913/170 - Hof- og Statskalenderen - Richter: "100 Aars Dødsfald"