Carl Peter Schieffer

Fra AarhusWiki

Carl Peter Schieffer, nævnes som Organist-Vicar i 1810 ved Vor Frue Kirke, Aarhus Domkirke, måske ved begge kirker?

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.