Jakob Abel (- 1610)

Fra AarhusWiki

Jakob Abel, død 1610, var rådmand i Aarhus omkring 1608. Han var desuden Feltwebel i Borgervæbningen i 1588 og Boghandler samt Kæmner i 1595, samme år hvor han tog Borgerskab i Aarhus.

Privatliv

Jakob Abel var gift men hustruens navn kendes ikke. Hun døde i 1632. Jakob Abel døde i 1610 og blev begravet i Aarhus Domkirke.

Børn: Jakob Jakobsen Abel, som tog Borgerskab i Aarhus i 1615, og arbejdede som Boghandler; Hans Jakobsen Abel (1593 - 1648), født cirka 1593, død 1648, Præst i Mariager.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestilingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/293 - Hoffmeyer: P.N.