Wulff Baltsersen

Fra AarhusWiki

Borgmester Wulff Baltzersen ( - 1659), født på Als, død i Aarhus i 1656, tog borgerskab i Aarhus i 1613 og var rådmand i Aarhus og Borgmester i Aarhus i perioden 1648-1649, tillige fungerede han fra 1636 som kæmner i Aarhus, fra 1637-1642 var Baltzersen byfoged i Aarhus.

Privatliv

Wulff Baltzersen slog sig ned i byen som bartskærer, men ernærede sig senere som købmand. 18. maj 1637 fik Wulff Baltzersen sammen med den senere ridefoged på Aarhusgaard, Jens Jacobsen, kongelig tilladelse til at opføre en krudtmølle i Aarhus Len.

Møllen blev placeret ved Skambækken - i dag Varnabækken - i Marselisborgskovene. Møllen blev senere til Thors Mølle.

Baltzersen havde allerede før krudtmøllens opførelse handlet med krudt til byen.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.156880 longitude=10.210630> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.210630, 56.156880] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>


Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Huberts II/58,190 - Hoffmeyer II/25 - Hoffmeyer: P.N. - A.g.T. I/398