Wulff Baltsersen

Fra AarhusWiki

Borgmester Wulff Baltzersen, født på Als, død i Aarhus i 1656.

Tog borgerskab i Aarhus i 1613.

Slog sig ned i byen som bartskærer, men ernærede sig senere som købmand. I 1636 fungerede han som kæmner i Aarhus, fra 1637-1642 var Baltsersen byfoged i Aarhus, og i perioden 1648-1649 var han rådmand og borgmester.

18. maj 1637 fik Wulff Baltzersen sammen med den senere ridefoged på Aarhusgaard, Jens Jacobsen, kongelig tilladelse til at opføre en krudtmølle i Aarhus Len.

Møllen blev placeret ved Skambækken - i dag Varnabækken - i Marselisborgskovene. Møllen blev senere til Thors Mølle.

Baltzersen havde allerede før krudtmøllens opførelse handlet med krudt til byen.