Andreas Langballe (1824-1907)

Fra AarhusWiki
Andreas Langballe

Andreas Langballe var prokurator og branddirektør samt medlem af Aarhus Byråd fra 6. januar 1879 til 31. december 1890. Han fik i 1892 titel som Ridder af Dannebrog.

Født 31. august 1824 i Urup, Østbirk sogn, Skanderborg amt, død 14. april 1907 i Aarhus.

Søn af proprietær og forpagter Niels Langballe og hustru Christine Frederikke Hansen.

Gift 28. november 1850 i Aarhus med Marie Caroline Mørch (født 10. januar 1829 i Aarhus, død 3. april 1909 i Aarhus), datter af købmand Peter Mørch og hustru Severine Gjern.

Karriere i Aarhus

Aarhus bys hurtige vækst i forrige århundrede hvilede på en stor indvandring fra landet. Blandt tilflytterne var den unge Andreas Langballe, der i 1838 tiltrådte som skriver på byskriverkontoret, hvor den første del af hans løbebane faldt.

I 1845 blev han byskriverfuldmægtig og var konstitueret byskriver i 1853-55 og kæmner i 1856-77. Under sit arbejde for kommunen havde han taget dansk juridisk eksamen og fik i 1868 bevilling som prokurator. I 1872 blev han branddirektør.

Vejen til byrådet

Selv om Langballe ikke var født i Aarhus, blev han snart en fuldblods borger i byen og blev gift med en datter fra en af de gamle købmandsfamilier. Det var naturligt, at hans sagkundskaben, som han erhvervede gennem sit arbejde, førte ham ind i byrådet i 1879, hvor han sad til 1890.

På andre måder blev der også gjort brug af hans sagkundskab. I 1860'erne sad han i bestyrelsen for de fattiges kasse i domsognet, og efter Spare- og Lånekassens store krise i 1878 indtrådte han i dens tilsynsråd, hvor han havde sæde i perioden 1879-1885.

Ved sin død karakteriseredes han som "hæderligheden og pålideligheden selv ..., en helstøbt personlighed".

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder