Peter Mørch (1791-1868)

Fra AarhusWiki
Peter Mørch

Købmand Peter Mørch, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 26. september 1838 - 31. december 1849.

Døbt 23. februar 1791 i Aarhus, død 9. maj 1868 i Aarhus. Forældre: Skipper Johannes Mørch og hustru Karen Johansdatter, enke efter købmand Erik Bohm. Gift 1. gang 30. maj 1826 i Aarhus med Severine Gjern, født 19. september 1799 i Aarhus, død 18. august 1831 i Aarhus, datter af købmand Mogens Blach Gjern og hustru Maren Becher. Gift 2. gang 11. juli 1832 i Aarhus med Marie Rasmussen, født ca. 1805, død 22. juli 1853 i Aarhus.

Mørch tog den 3. december 1810, kun 24 år gammel, borgerskab som købmand i Aarhus. En lang årrække havde han købmandsgård i Frederiksgade. I 1834 og 1836 havde Mørch den betydningsfulde post som overformynder. Et par år, 1856-58, var han medlem af herrebestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Markdirektionen 1838-46
  • Komiteen til at anvise regninger 1840-47
  • Kassetilsyn 1844-ca. 1850

Litteratur og Kilder