Mogens Blach Gjern (1769-1841)

Fra AarhusWiki

Mogens Blach Gjern (født i 1769, død 31. maj 1841, 71 år gammel) var købmand i Aarhus 1800, senere stempelpapirforhandler og overformynder i 1830.

Privatliv

Mogens Blach Gjern var søn af Søren Gjern og Anne Mogensdatter Blach og tog Borgerskab i Aarhus som købmand i 1800.

Mogens Blach Gjern blev i 1799 gift med Maren Becher (født 1771, død 18. januar 1816, 45 år gammel).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/390,392 - Hoffmeyer: P.N.