Erik Litle

Fra AarhusWiki

Erik Litle var Borgmester i Aarhus omkring 1416 og nævnes i 1407 og 1425 som Borger. I 1428 udnævnes han til rådmand i Aarhus.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/159,160 - A.g.T.I/365