Christian Ulrich Melbye (1776-1851)

Fra AarhusWiki

Christian Ulrich Melbye (født 3. juni 1776, død 12. juni 1851), var Kordegn ved Aarhus Vor Frue Kirke i perioden 1812-1814 samt Lærer ved Friskolen, og fik Permission 2. august 1814, men vendte ikke tilbage til sit embede.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Chr. Buur: "Folkeskoleundervisningen i Aarhus før 1814" 130,131 - Chr. Buur: "Skoleliv og Skoleadministration o.s.v." 220