Christopher Andreas Petersen

Fra AarhusWiki

Christopher Andreas Petersen (født cirka 1760, død 17. juli 1824) var rådmand i Aarhus i perioden 1801-1813.

Han blev student i Vordingborg i 1779, uddannet cand. jur. i 1786 og arbejdede som auditør i Assens i cirka 1760. Han blev herefter byfoged, auktionsdirektør og fra 4. december 1801 herredsfoged i Hasle Herred samt flere andre herreder ved Aarhus.

Christopher Andreas Petersen afgik som by- og rådstueskriver samt rådmand i Aarhus i 1808.

Han blev gift i Aarhus med Anna Marie Petersen (født cirka 1761, død 11. februar 1845, 84 år gammel).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • Juridisk Stat 1881 - Hoffmeyer II/18,28 - A.S.A.1914/112,1930/94.