Frederik Borchardt (- 1755)

Fra AarhusWiki

Frederik Borchardt (død 1755) var rådmand i Aarhus i perioden 1749-1755 og nævnes i 1745 som "Casse-Mester" det vil sige Raadskæmner. Frederik Borchardt blev udnævnt til Vice-Raadmand 21. marts 1749 og var i perioden 1750-1754 Konsumptionsforpagter.

Privatliv

Frederik Borchardt var gift med Agathe Lindenquist og blev begravet 12. december 1755 i Vor Frue Kirke i Aarhus.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.

Samt alle de kilder, Friis-Petersen angiver til det enkelte opslag. Ex.

  • Hoffmeyer I/390, II/10 - Hoffmeyer: P.N.