Andreas Birch (1758-1829)

Fra AarhusWiki

Andreas Birch var biskop over Aarhus Stift i perioden 1805-1829.

Født 6. november 1758 i København, død 25. oktober 1829 i Aarhus.

Søn af mineralinspektør og byskriver i København Andreas Birch (1716–1763) og Charlotte M. Gardenholtz (ca. 1727–1763)

Gift 4. juli 1797 i Roskilde med sin niece, Charlotte Marie Birch (1779-1839). Sammen fik de sønnen Frederik Sneedorff Birch (1805-1869).

Birch fik attestats i 1779 og i årene 1779–1781 studerede han i Göttingen. Senere studerede han også i Rom med støtte fra gehejmeråd og stiftamtmand over Aarhus Stift Ove Høegh-Guldberg (1731-1808).

I 1789 blev Birch præst ved Vajsenhuset og i 1790 dr.teol. på en afhandling om Quirinius' skatteudskrivning. I 1792 kunne Birch tituleres professor, og i 1796 blev han domprovst i Roskilde.

I 1803 blev Birch den første biskop over Lolland-Falsters Stift, der netop var blevet udskilt fra Fyns Stift, og 1805 forflyttedes han til Aarhus Stift.

Da Birch døde i 1829 blev han begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård, som han i 1818 selv indviede. I dag ligger Aarhus Rådhus og rådhusparken på området.

Se også

Litteratur og kilder