Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)

Fra AarhusWiki

Frederik Sneedorff Birch var en dansk forfatter og folkemindesamler, der boede det meste af sit liv i Aarhus.

Født 1. marts 1805, død 11. marts 1869 Halling, begravet på Søndre Kirkegård i Aarhus.

Søn af biskop over Aarhus Stift Andreas Birch og hustru Charlotte Marie Birch.

Frederik Sneedorff Birch blev født i Maribo, hvor hans far var biskop. I 1806 flyttede familien til Aarhus, da faderen blev biskop over Aarhus Stift.

Sneedorff Birch dimitterede fra Aarhus Katedralskole i 1823. Ligesom faderen læste Sneedorff Birch teologi, men senere også historie og sprog.

I 1829 blev Sneedorff Birch ansat som lærer ved Katedralskolen, selvom han ikke havde afsluttet sin eksamen. I en kort periode var Sneedorff Birch også redaktør Århus Stiftstidende. I 1834 blev han adjunkt på Katedralskolen, men måtte allerede fire år senere tage sin afsked på grund af alkoholproblemer.

I 1839 blev Frederik Sneedorff Birch erklæret umyndig og levede efterfølgende et omvandrende liv i Jylland. Han gæstede flere præstegårde, hvor hans tidligere studiekammerater havde bopæl, og ernærede sig blandt andet ved at sælge ud af sin faders malerisamling. Det siges at dele af Frederik Paludan-Müllers roman, Ivar Lykkes Historie, er baseret på Frederik Sneedorff Birchs liv.

Frederik Sneedorff Birch nåede i sin livstid at udgive flere forskellige værker lige fra digtsamlinger til operatekster. Han gjorde også sit til at bevare den danske kulturarv, eksempelvis udgav han i 1836 et værk, hvor han havde samlet og systematiseret 1300 danske ordsprog.

Litteratur og kilder