Albert Hansen (-1593)

Fra AarhusWiki

Albert Hansen var biskop i Aarhus i perioden 1591-1593.

Født på ukendt tidspunkt i København, død 21. februar 1593 i Aarhus.

Søn af professor og senere biskop over Sjælland Hans Albertsen (1525-1569) og hustru Karine Albertsen, datter af lektor og sognepræst Anders Jensen Ljung. Forældrene blev gift i 1550, og der er formodentlig kort herefter, at Albert Hansen blev født.

Gift i 1578 med Kirstine Rasmusdatter i Helsingør. Sammen fik de datteren Kirstine Albertsdatter (ca. 1578-1642).

I 1576 blev Albert Hansen ansat som skolemester i Helsingør og uddannede sig samme år til magister. I 1582 blev han Præst ved Nicolai Kirke i København, hvor han blev, indtil han i 1584 - tilsyneladende imod son vilje - gjort til hofprædikant og præst for slotsmenigheden ved Frederiksborg Slot. I 1586 forflyttedes han til København som hofpræst hos Frederik II. Efter Frederik II døde i 1588, vedblev Albert Hansen at virke som hofpræst for enkedronning Sophie og sønnen kong Christian IV.

Da Sjællands bispestol stod ledig i 1590, varetog Hansen en del af de forretninger, der ellers påhvilede biskoppen. 1591 blev han udnævnt til biskop i Aarhus, hvor han dog allerede døde to år senere.

Se også

Litteratur og kilder