Christopher Pedersen Bagge

Fra AarhusWiki

Christopher Pedersen Bagge (født i Ribe) var kæmner i Aarhus i 1635.

Han studerede i Giessen i 1611, blev Litteratus og tog 2. september 1613 borgerskab i Aarhus som øxnehandler på Holland. I 1624 blev han nævnt som en af de "24 Mænd", som bl.a. havde indflydelse på byens økonomi og forfatning, før der fandtes et byråd.

Christopher Pedersen Bagge arbejdede desuden som herredsskriver i Hjelmslev Herred og som Birkeskriver i Skanderup, hvilket blev kongeligt konfirmeret 16. december 1662. Han fratrådte embedet i 1666.

Privatliv

Christopher Pedersen Bagge var søn af rådmand i Ribe Peder Baggesen og Dorthe Sørensdatter Stage.

Han blev gift 22. august 1613 med Lene Villumsdatter Worm (født 14. februar 1595, død 13. juli 1629), skifte 3. februar 1630, datter af borgmester i Aarhus Willum Johansen Worm (1563-1629) og Inger Olsdatter.

Christopher Pedersen Bagge blev far til:

  • Dorothea Christophersdatter Bagge
  • Peder Christophersen Bagge
  • Villum Christophersen Bagge
  • Bagge Christophersen Bagge
  • Lavrids Christophersen Bagge (død 1693), ejer af Kejlstrup

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A.S.A.1920/85,1937/35 - P.T.1.R.6/67,8.R.1/187 - Jy.S.1.R.8.B. - Kinch: "Ribe Bys Historie" - Vahl 13/17 flg. - Hoffmeyer: P.N.