Christopher Pedersen Bagge

Fra AarhusWiki

Christopher Pedersen Bagge (født i Ribe), var kæmner i Aarhus i 1635. Christopher studerede i Giessen i 1611, var Litteratus og tog 2. september 1613 Borgerskab i Aarhus som Øxnehandler på Holland. I 1624 blev han nævnt som en af de 2 Mænd. Han arbejdede desuden som Herredsskriver i Hjelmslev Herred og som Birkeskriver i Skanderup, kongeligt konfirmeret 16. december 1662, fratrådt i 1666.

Privatliv

Christopher Pedersen Bagge var søn af rådmand i Ribe Peder Baggesen og Dorthe Sørensdatter Stage, og blev 22. august 1613 gift med Lene Villumsdatter Worm (født 14. februar 1595, død 13. juli 1629), Skifte 3. februar 1630, Datter af Borgmester i Aarhus Villum Worm og Inger Olsdatter. Børn: Dorothea Christophersdatter Bagge. Peder Christophersen Bagge. Villum Christophersen Bagge. Bagge Christophersen Bagge. Lavrids Christophersen Bagge (død 1693), ejer af Kejlstrup.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A.S.A.1920/85,1937/35 - P.T.1.R.6/67,8.R.1/187 - Jy.S.1.R.8.B. - Kinch: "Ribe Bys Historie" - Vahl 13/17 flg. - Hoffmeyer: P.N.