Willum Johansen Worm (1563-1629)

Fra AarhusWiki
Portræt af borgmester Willum Worm. Affotografering af maleri i Horsens Statsskole, Den Gamle Bys billedsamling.

Willum Johansen Worm (født cirka 1563, død 1629 i Skagen, 66 år gammel) var borgmester i Aarhus i perioderne 1615-1618 og 1622-1624.

Han var desuden købmand og nævnes i 1588 som værende ved Borgervæbningen. Han var kæmner i 1597 og rådmand i 1608.

Han rejste senere til Skagen, hvor han blev kongelig tolder ved bestalling af 29. juli 1625 og tilsynsmand ved Skagens Fyr ved bestalling af 28. juli 1625.

Privatliv

Willum Johansen Worm var søn af rådmand i Aarhus Johan Worm (1529-1601) og Anne Nielsdatter.

Han blev gift første gang 28. august 1586 med Inger Olufsdatter (født 23. oktober 1568, død 26. august 1619), datter af borgmester i Horsens Ole Jørgensen og Kirstine Clemensdatter.
Worm blev gift anden gang med Bodil Lauridsdatter.

Willum Johansen Worm blev far til følgende børn:

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • P.T.8.R.I/170,177,178 - Hoffmeyer I/293,II/95 - Vahl 11/1 - A.g.T.I/389,390,397 - Fabricius 193