Bartholomæus Kruuse

Fra AarhusWiki

Bartholomæus Kruuse, var Tolder i Aarhus i 1714 og nævnes samme år som KOnsumptionsforvalter.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.