Peder Aaby

Fra AarhusWiki

Peder Aaby var biskop i Aarhus i 1273-1276.

Der vides ikke meget om Peder Aaby, ud over at han støttede sin forgænger i bispeembedet, biskop Tyge (-1272), i dennes kampe om bispesædets rettigheder og var hans mest betroede mand.

Peder Aaby, der tidligere havde været ærkedegn, blev indviet til biskop den 13. januar 1273, halvanden måned efter biskop Tyges død.

Se også

Litteratur og kilder