Peder Ugotsen (-1260)

Fra AarhusWiki

Peder Ugotsen var biskop i Aarhus i perioden 1249-1260).

Ukendt fødselsår, død i 1260.

Peder Ugotsen er i eftertiden bedst kendt som den biskop, der startede striden mellem bispesædet i Aarhus og Øm Kloster nær Ry. Han forgængere ved bispeembedet, Eskild (-1166), Svend (-1191) og Peder Elafsen (-1246), havde alle haft gode forhold til klostret og skænket det adskillige gaver, bl.a. godser i Østjylland. Godserne var indbringende for Øm Kloster og sikrede dets økonomiske overlevelse, men Ugotsen så hellere, at denne indtægtskilde tilfaldt ham selv og bispesædet fremover. Derfor krævede han en tilbagelevering af de godser, som hans forgængere havde skænket i gave - i hvert fald det af det, som han mente tidligere havde været bispegods og ikke privat arvegods.

Derudover fremlagde Ugotsen også et krav om såkaldt gæsteri ved klostret, hvilket vil sige, at klostret var forpligtede til at give gratis logi for biskoppen og hans følge, når de kom dertil, hvilket ville give store udgifter.

Munkene ved Øm Kloster, der som cistercienserkloster principielt stod uden for den lokale, biskoppelige jurisdiktion, satte sig imod biskoppen, og forholdet mellem de to parter kom stærkt på prøve.

Det var dog først efter Ugotsens tid, at situationen for alvor spidsede til. Det skete, da den senere biskop Tyge (-1272) var kommet i stor gæld under sin "valgkamp" om bispesædet, som han brugte mange midler på at vinde. For at mindske gælden fornyede han kravene om gæsteri og tilbagelevering af de tidligere bispers godsdonationer, hvilket munkene igen modsatte sig. De måtte dog til sidst bøje sig i 1270, efter striden begyndte at spejle sig andre steder i Danmark med involvering fra ærkebiskoppen og kongen, og munkenes side tabte.

Se også

Litteratur og kilder