Hans Jørgen Hansen (1878-)

Fra AarhusWiki

Hans Jørgen Hansen (født 30. juni 1878), var Løjtnant, Medhjælper i Middelfart, Assistent i esbjerg i 1909, i København i 1911, Kontrollør i Gedser 1923, og i Aarhus i perioden 1924-1926. I 1934 blev han Toldforvalter i Gedser.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1935