Kai Jensen (1899-1963)

Fra AarhusWiki
Biskop Kai Jensen står mellem de to ordinander, Jens Sandgaard (tv.) og Erik Holm (th.). De tre herre står ude foran landemodesalen. Fotograf Børge Andre Venge, 1962, Aarhus Stadsarkiv.

Kai Jensen var teolog og biskop over Aarhus Stift i 1962-1963.

Født 29. januar 1899 i Grættup i Viborg Amt, død pludseligt 16. februar 1963 under ophold i Nyborg, begravet på Aarhus Nordre Kirkegård.

Søn af lærer Niels Chr. Jensen og hustru Anna Jensen.

Gift i 1924 med Emilie Smidstrup.

Kai Jensen blev uddannet cand.theol. i 1923. Han blev herefter sognepræst i Videbæk, og fra 1929 til 1933 var han sekretær for Kirkelig Forening for Indre Mission i København. Han blev endvidere præst ved Sankt Lukas Stiftelsen i København, hvor han lærte dronning Alexandrine at kende, og de knyttede et personligt venskab.

Frem til 1940 var Jensen forstander for Dansk Bibelskole i fire år. Herefter blev han sognepræst i Aarhus, siden stiftsprovst og fra 1958 blev han domprovst. Den 24. april 1962 blev han valgt til biskop over Aarhus Stift, selvom han ved valget ikke fik etkvalificeret flertal, men flest stemmer. De andre kandidater var domprovst Henning Høirup og provst Vagn Riisager.

Kai Jensen nåede kun at være biskop i otte måneder, før han døde.

Se også

Litteratur og kilder

  • Jyllands-Posten artikler. April 1962
  • Kirkebog Nyborg sogn
  • Gravsted.dk