Hans Nielsen Fog (1643-1700)

Fra AarhusWiki

Hans Nielsen Fog (født 23. september 1643 i Nyborg, død 27. maj 1700 i Aarhus), var kæmner i Aarhus i 1688. I 1659 kom han i tjeneste hos Borgmester Jørgen Stoelsen i Vejle, i 1664 kom Hans i tjeneste hos Borgmester Jens Christensen Basballe, tillige Købmand i Aarhus 11. maj 1682, og Overformynder.

Privatliv

Hans Nielsen Fog er søn af Amtsskriver over Koldinghus Amt, Niels Madsen og Lisbeth Lauridsdatter Fog, og siges også at være født i Kolding. Da Hans kom til Aarhus i 1660 tog han UIndervisning i Regning og Skrivning. Hans blev gift 26. marts 1679 med Anne Christensdatter Spliid (dd 1709), Skifte samme år, Enke efter Købmand i Aarhus, Kæmner Jens Jacobsen Müller. Datter: Lisbeth Hansdatter Fog (død 1718), gift med Arent Johansen Althalt.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • P.T.5.R.5/267,6.R.6/305 - Hoffmeyer: P.N.