Carl Heinrich Greve Ahlefeldt-Lavrvigen (1804-1863)

Fra AarhusWiki

Carl Heinrich Greve Ahlefeldt-Lavrvigen (født 12. marts 1804, død 24. maj 1863), var Toldkasserer i Aarhus i perioden 1862-1863. Han blev student fra Herlufsholm i 1824, Cand. Jur. i 1832, og arbejdede derefter som Told- og Konsumptionskasserer i Sæby i 1839, Told- og Konsumptions-Forvalter i 1849.

Privatliv

Carl Heinrich Greve Ahlefeldt-Lavrvigen blev gift i 1839 med Carline Marie Thiellesen (født 17. april 1798, død 29. oktober 1857), Datter af Præst i Sønderup-N, Hans Peter Thiellesen og Johanne Marie Trautner; Ægteskabet opløstes i 1855. Anden gang Carl Heinrich blev gift var 20. oktober 1857 mee Augusta Henriette Pauline Eleonora v. Daue (født 2. april 1818, død 5. maj 1900), Datter af Major Severin v. Daue og Anna Marie Lassen.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk Stat 1881 - F.Krogh: "Den højere danske Adel" 35 - Stamtavler over Danske Adelssælgter 12/190 - Wad: "Dimit". fra Herlufsholm