Frederik Christian Grove ( - 1869)

Fra AarhusWiki

Frederik Christian Grove (død i april 1869), var fuldmægtig i 1. Told-Revisionskontor, Chef for 2. Told-Revisionskontor i 1853, Kammerraad og Toldkasserer i Aarhus i perioden 1863-1869 samt Justitsraad, entitltet 2. januar 1869.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • "Den civile Centraladministration 1848-1893" 106,123