Carl Johan Ferdinand Møller (1815-1873)

Fra AarhusWiki

Carl Johan Ferdinand Møller (født 22. oktober 1815 i Næstved, død 29. maj 1873), var Prokurator ved samtlige Underretter i Aarhus Stift i 1864, Revisor ved Bankkontoret i Aarhus samme år, tillige konstitueret i 1862 og Hospitalsforstander i Aarhus i perioden 1862-1873. Carl Johan arbejdede desuden seks år på Lindersvold Godskontor, på Byfogedkontoret i Næstved i3,5 år og er uddannet exam. jur. i 1840, dernæst Fuldmægtig på Byfogedkontoret i Næstved i et år, 3,5 år på Byfogedkontoret i Vordingborg.

Privatliv

Carl Johan Ferdinand Møller er Søn af Købmand Jørgen Peter Møller og Elisabeth Charlotte Amalie Mielche, og blev 12. maj 1860 gift med Reinholdine Christiane Schønheyder (født 1. juni 1860 i Odense), Datter af Byskriver Frederik August Schønheyder og Mren Bruun.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hjorth-Nielsen: "Danske Prokuratorer" 238 - Patriciske Slægter I/290