Christen Jensen Basballe Den Ældre

Fra AarhusWiki
Epitafium over Christen Jensen Basballe Den Ældre, hans hustruer Lisbeth Pedersdatter og Inger Hieronymusdatter samt dennes første mand Søren Ottesen Molbo opsat ca. 1688. Fra Vor Frue Kirke ca. 1900.

Købmand Christen Jensen Basballe Den Ældre, født 1611 død 12.11.1687.

Gift første gang ca. 1644 med Lisbeth Pedersdatter Basballe (1624-27.10.1658), datter af Peder Nielsen Basballe og Kirsten Pedersdatter. Gift anden gang ca. 1664 med Inger Hieronymusdatter (ca. 1624-17.2.1698) datter af kapitlets ridefoged Hieronymus Gulden. Hun var tidligere gift med Søren Ottosen Molboe.

Kilder

  • Sejrs Sedler