Basballe Slægten

Fra AarhusWiki
Epitafium over Christen Jensen Basballe Den Ældre, hans hustruer Lisbeth Pedersdatter og Inger Hieronymusdatter samt dennes første mand Søren Ottesen Molbo opsat ca. 1688. Fra Vor Frue Kirke ca. 1900.

Aarhus familie med bl.a. flere fremtrædende købmænd og borgmestre, kendt som Basballe Slægten.


Basballe Slægten var en fremtrædende borgerfamilie i Aarhus og kendes fra omkring år 1600. Familien antages at stamme fra Basballe i Agri sogn på Mols. Den første kendte mand man kender fra slægten var Jens Christensen der nævnes som værende borgmester i 1641 og 42. Slægten udmærkede sig især ud fra deres talrighed, og dens slægtsgårde der var placeret ved broen over åen ved Immervad. Broen der derfor fra 1600-tallet og frem til 1824 gik under navnet Basballebroen. Senere har broen skiftet navn til Frederiksbroen, i dag er Frederiksbroen den bro der ligger på Frederiks Allé, henover banen.

Slægten arbejde sig eftersigende op af rangstigen på grund af dygtighed og udholdenhed, og ved aldrig at vige fra konflikt. De giftede sig ind i byens patriciat, hvor de tit forstod at hævde sig, og dette tit på en udfordrende måde. Ligesom det siges at de ofte var gode til at vinde økonomisk gevinst af deres kommunale embeder.

En af slægtens betydeligste var Christen Jensen Basballe (1672 – 27.04.1747), der var borgmester fra 1710-40 og samlede en betydelig formue. Eftersigende ejede han blandt andet ikke mindre end 58 gårde og boder i Aarhus. Han fik også Basballernes familiegravsted i 1725 i Vor Frue Kirke, hvor familiens epitafier også blev opsat. Christen Jensen Basballe havde dog svært ved at bevare sin popularitet og i 1740 enten nedlagde han sit borgmester embede eller blev frataget det. I 1744 brændte hans store gård og formuen begyndte at smuldre bort. Hvad Christen Jensen Basballe ikke selv formåede at ødsle væk gjorde sønnen Jens Chr. Basballe, der i et ufrugtbar forsøg på at gå embedsvejen skabte en anseelig gæld.


Kilder

  • Sejrs Sedler
  • P. Koch Jensen, Emanuel Sejr og Helge Søgaard: Aarhus Handelsforening 1862-1937, Aarhus Stiftsbogtrykkerie 1937
  • Torkil Baumgarten: Slægten Basballe Aarhus Slægten, 1931