Adolf Henrik Floor (1857-1908)

Fra AarhusWiki

Adolf Henrik Floor (født 29. oktober 1857, død 31. oktober 1908), var Toldkontorist i Aarhus i perioden 1902-1908, tillige Toldmedhjælper siden 1879, Toldassistent siden 1881, Toldkontrollør i Aalborg i 1895, i Aarhus i 1902.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1908,1911